Predstavljen Nacrt strategije navodnjavanja

35

Predstavljen je nacrt strategije navodnjavanja za period 2022-2031. godine sa petogodišnjim Akcionim i Investicionim planom, a taj dokument je rezultat zajedničkog projekta predstavnika Ministarstva poljoprivrede, Organizacije za hranu i poljoprivredu UN (FAO) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Kako je saopšteno iz FAO, osnovni cilj ovog projekta je da omogući plansku sanaciju i modernizaciju sistema za navodnjavanje u Srbiji radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje i jačanja otpornosti sektora na ekstremne klimatske uslove.

Prema rečima Jakopa Moncinija, vođe projekta u ime FAO, trenutno je u toku finalizacija pojedinačnih tehničkih dokumenata koji će biti integrisani u strategiju navodnjavanja, a koji će prethodno biti predstavljeni i analizirani u okviru tematskih radnih grupa.

Predstavnik EBRD Meran Lukić rekao je da je izrada Strategije deo tehničke pomoći koju ta institucija pruža Srbiji kao deo „Programa za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji“.

Lukić kaže da će u okviru Programa EBRD finansirati izgradnju infrastrukture za navodnjavanje u tri opštine centralne Srbije i Vojvodine u ukupnoj vrednosti od 30 miliona evra sa čijom realizacijom će se započeti tokom ove godine.

Kako se navodi, saradnja Ministarstva poljoprivrede, FAO i EBRD na unapređenju upravljanja navodnjavanjem u Srbiji započela je još 2018. potpisivanjem Memoranduma o razumevanju, kojim se utvrđuju prioriteti za njihove zajedničke aktivnosti usmerene na jačanje poljoprivredno-prehrambenog sektora Srbije u narednih pet godina.

Memorandum naglašava važnost navodnjavanja, pa su na zahtev Ministarstva, EBRD i FAO dodelili skoro milion evra bespovratnih sredstava za tehničku pomoć.

Projekat su podržali Centralno-evropska inicijativa (CEI), Izrael i Italija.

Takođe, FAO je učestvovao u zajedničkoj proceni prioriteta za navodnjavanje, što je pomoglo da se definiše opseg prvih kredita EBRD-a u iznosu od 15 miliona evra odobrenih za jačanje sistema navodnjavanja u decembru prošle godine.

Nacrt strategije predstavljen je na drugom sastanku Radne grupe, koju čine predstavnici svih relevatnih zainteresovanih strana, posle šest meseci intenzivnog rada eksperata FAO.

U dokumentu je poseban akcenat stavljen i na temu odvodnjavanja, kao jedan od velikih izazova i prioriteta u efikasnom upravljanju vodama.

Skup je, kako je saopšteno, otvorila direktorka Republicke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Nataša Milić.

Foto: Free Images


reklama