Predstavljen novi konkurs za sticanje prava korišćenja oznake kvaliteta „Najbolje iz Vojvodine“

92

U poslovnim prostorijama Restorana i hotela „Veliki“ u Novom Sadu, jednog od osamnaest prošlogodišnjih dobitnika oznake „Najbolje iz Vojvodine“, održano predstavljanje novog konkursa za sticanje prava korišćenja ovog prestižnog znaka, koji se, kao i prethodne godine, dodeljuje na tri godine.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi organizacioni oblici koji se bave proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, odnosno organizatori programa i manifestacija, koji imaju sedište ili prebivalište na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević je istakao da je ideja bila da, prvi put prošle godine a posle šest godina pauze, osim klasične proizvodnje, sama oznaka bude proširena i na turističke kapacitete, manifestacije, kako bi i usluge mogle na adekvatan način da budu označene znakom „Najbolje iz Vojvodine“.

– Opredeljenje Sekretarijata je da zajedno sa Jugoinspektom i Turističkom organizacijom Vojvodine istakne regionalno poreklo i kvalitet proizvoda, usluga i manifestacija. To radimo upravo da bi pokazali da imamo čime da se ponosimo i u Srbiji i AP Vojvodini i kako bi dobitnicima ovog priznanja mogli da pomognemo oko plasiranja svojih proizvoda i usluga. Ovim jasno pokazujemo da želimo da promovišemo najbolje od najboljih. Za ovu namenu izdvajamo 10 miliona dinara – rekao je Ivanišević.

On je dodao da će se kroz ovu kampanju promovisati i prošlogodišnji dobitnici oznake uz pomoć Sekretarijata, jer oznaka „Najbolje iz Vojvodine” znači da je korisnik ispunio najrigoroznije uslove Jugoinspekta i TOV-a.

I ove godine, proizvođači imaju pravo učešća za određeni proizvod koji se po načinu proizvodnje, kvalitetu, hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, korišćenim sirovinama ili sastojcima, ili, s druge strane, prema nekoj drugoj karakteristici jasno razlikuje od drugih proizvoda iste kategorije. Ono što je takođe ključan kriterijum jeste da su proizvodi proizvedeni od osnovne sirovine koja potiče sa teritorije Vojvodine.

Slični su kriterijumi i za pružaoce usluga koji mogu da steknu pravo na korišćenje znaka za određenu uslugu koja se po kvalitetu razlikuje od drugih usluga iste kategorije. Proizvodi ili usluge moraju da ispunjavaju uslove propisane referentnim dokumentima o proizvodnji i uslugama i njihovom stavljanju u promet, da zadovolje zahteve (NASSR) standarda, da imaju profesionalno dizajniran vizuelni identitet, dok organski proizvodi moraju da imaju sertifikat za organsku proizvodnju.

Sa druge strane, organizatori imaju pravo učešća za manifestaciju ili program koji se po svojim karakteristikama, načinu održavanja, korišćenju resursa, originalnosti, ciljevima, kao i prema rezultatima u oblastima delovanja jasno razlikuju od drugih programa ili manifestacija iste sadržine i organizuju se na teritoriji Vojvodine. Tema manfestacije bi trebalo da je vezana za privredu i turizam, da se u kontinuitetu održava najmanje dve godine, kao i da se program ili manifestacija održavaju najmanje jedan dan.

Prijave na Konkurs i konkursna dokumentacija se dostavljaju na adresu DOO „Jugoinspekt – Novi Sad“, a sam konkurs se sprovodi u saradnji sa Turističkom organizacijom Vojvodine.

Učesnici konferencije za medije su bili direktorica „Jugoinspekt – Novi Sad“ d.o.o. Ana Radun Đurović i Jelena Malešev iz Turističke organizacije Vojvodine. Prisutnima se obratio i vlasnik Restorana i hotela „Veliki” Aleksandar Dobromirov.

Konkurs je otvoren do 31. jula 2022. godine, a kompletna dokumentacija je javno dostupna na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kao i na mobilnoj aplikaciji Sekretarijata.

Oznaka „Najbolje iz Vojvodine” se dodeljuje na tri godine, a nadzor se sprovodi svake godine.

Foto: Pokrajinska Vlada


reklama