Preporuke PIS-a za zaštitu šljive, višnje i trešnje od bolesti i štetočina

440

Zasadi šljive, višnje i trešnje se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od početka cvetanja do precvetavanja.

Zaštita zasada šljiva u fazi precvetavanja od šljivine ose i izazivača šupljikavosti lista

U zasadima šljiva sa ranim sortimentom (čačanska rana, čačanska lepotica i dr.) koji se nalaze u fazama precvetavanja sada je aktuelna zaštita od crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava), jer se na svim lokalitetima monitoringa registruju ulovi na lepljivim klopkama. Sa ciljem suzbijanja gusenica tih štetočina i sprečavanja njihovog ubušivanja u tek zametnute plodove preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida na bazi aktivne materije deltametrin: Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u koncentraciji 0,03-0,05% ili Decis mega u koncentraciji 0,015-0,025%.

Insekticidi tretmani se preporučuju isključivo u zasadima koji su u fazi precvetavanja i gde više nisu prisutni polinatori! Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zakonom zabranjena!

Sa ciljem zaštite od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi aktivne materije kaptan: Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi u koncentraciji 0,2-0,3%.

Zaštita zasada u fazi cvetanja od monilioze

Trenutno se za pojedine regione prognoziraju padavine krajem ove i početkom sledeće nedelje.

U zasadima koštičavog voća koji se nalaze u fazama cvetanja i uz prisustvo vlage, može doći do ostvarenja infekcija cveta patogenom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). Sa ciljem zaštite od tog patogena, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida: Ciprodex (ciprodinil) 0,05%, Neon (ciprodinil) 0,5 l/ha, Chorus 50 WG (ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha, Diverto (ciprodinil) 0,5-0,75 l/ha, Cormax (ciprodinil) 0,2 kg/ha, Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha, Akord, Lira, Tebukon 250 EW (tebukonazol) 0,75 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Foto: Free Images, PIS, Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org


reklama