Priprema sadnog materijala jagode

59

Osnovni uslov profitabilne proizvodnje i visokih prinosa u zasadu jagode jeste potpuno zdrav sadni materijal i što bolje razvijeni živići u momentu sadnje.

Živići jagode koji se pripremaju za sadnju potrebno je da ispunjavaju neke od osnovnih uslova. Uslovi se ogledaju u zdravstvenom stanju sadnog materijala, a to znači da su zdravstveno ispavni, bezvirusni, kao i da potiču od selkcionisanih matičnih zasada.

Pre same sadnje živiće bi trebalo pripremiti. Svaki od živića bi trebalo neposredno pregledati da nije došlo do oštećenja centralnog pupoljka, lišća ili korenovog sistema. Staro i suvo lišće potrebno je odstraniti, suve žile skratiti do svežeg dela, a ostale skratiti za jednu trećinu svoje dužine. Tako pripremljene živiće potopiti u rastvor nekog fungicida 10-15 minuta, a kasnije pristupiti sadnji.

Ako su živići već potapani u rastvog fungicida posle vađenja iz matičnjaka, pre same sadnje poželjno je potapati ih u rastvor napravljen od sveže goveđe balege, sitne zemlje i vode u odnosu 1:1:1. Tako pripremljeni živići na svojim žilama vežu sitnu zemlju i omogućen je bolji prijem živića.

Dan pre same sadnje potrebno je izvršiti navodnjavanje. Navodnjavanje zemljišta radi se sa oko 30 l/m², odnosno zemljište bi trebalo da ima vlažnost od 80% poljskog vodnog kapaciteta.

Sadnju jagode je potrebno izvesti po mirnom i oblačnom vremenu, a ako vremenske prilike nisu povoljne, odnosno ukoliko su visoke temperature, jak vetar i slično, potrebno je što pre obaviti sadnju. Poželjno je da se sadni materijal što kraće izlaže suncu i vetru.

Sadnja se obavlja ručno ili mašinski u zavisnosti da li se sadi na malč foliji ili ne.

Izvor: dipl. inž. Dalibor Cvetanović/PSSS Leskovac

Foto: Envato


reklama