Problemi u reprodukciji goveda

80

Jedan od najvećih problema u stočarstvu u našoj zemlji je sterilitet krava. Sama činjenica da ako godišnje krava ne iznese zdrav plod, odnosno ne donese na svet zdravo potomstvo, već je veliki ekonomski gubitak za poljoprivredno gazdinstvo.

Postoje različiti problemi koji mogu da utiču na plodnost krava, počevši od urođenih anomalija pa do onih stečenih, a na koje čovek može i treba da utiče.

Najveći problemi koji dovode do slabe plodnosti, abortusa, resorbcije ploda i slično zapravo u većini slučajeva nastaju usled lošeg držanja krava i nekvalitetne ishrane. Držanje u neadekvatnim štalama sa malo ili bez prostirke, sa celokupno lošom higijenom i najčešće ishrana sa hranivima lošijeg kvaliteta su problemi koji našem stočarstvu nanose velike štete.

Isto tako deficit fosfora u organizmu, a suficit kalijuma, dovodi do različitih poremećaja, pa između ostalog i do poremećaja u reprodukciji. Uticaj čoveka na ovu pojavu je veliki i ono što prvo mora da se uradi na jednom gazdinstvu je pre svega analiza zemljišta kako bi se po preporuci ratarskih stručnjaka zemljište đubrilo sa odgovarajućim đubrivima. Konstantno đubrenje sa stajnjakom i samo sa stajnjakom dovodi do pogoršanja odnosa nekih elemenata, pa tako u tom slučaju imamo više kalijuma, a manje fosfora u zemljištu i u biljkama. Kada goveda konzumiraju takvu hranu sa velikim količinama kalijuma dolazi do njegovog suficita i taj suficit zaprajo deluje toksično pa vrlo često dolazi do hroničnog endometritisa koji onemogućava oplodnju.

Izvor: dipl. inž. Verica Lazarević, PSSS Jagodina

Foto: Envato


reklama