Prodaja dela zemljišta i kapitala PKB-a

5

Poljoprivredna korporacija Beograd (PKB) biće privatizovana po modelu prodaje dela imovine i kapitala u vlasništvu Republike Srbije i Akcionarskog fonda u zavisnim društvima Eko-lab DOO i PKB Agroekonomik DOO, kažu u Ministarstvu privrede.

Objava javnog poziva očekuje se tokom avgusta 2018. godine.

Kako je određeno zaključkom Vlade Srbije, postupak privatizacije PKB korporacije AD Padinska Skela i zavisnih društava Vetrinarske stanice PKB DOO Padinska Skela, Eko-lab DOO Padinska Skela i PKB Agroekonomik DOO Padinska Skela, sprovešće se metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.

Kako je preciziralo Ministarstvo privrede, javno nadmetanje biće obavljeno zajedno i u istom postupku modelom prodaje imovine i to dela poljoprivrednog zemljišta i dela zemljišta namenjenog za poljoprivrednu proizvodnju, građevinskih objekata PKB korporacije koji se koriste u poslovne svrhe, opreme, zaliha rezervnih delova, stada i udela PKB korporacije u zavisnim društvima, kao i modelom prodaje kapitala u vlasništvu Republike Srbije.

Ministarstvo privrede, kako navode, aktivno sprovodi aktivnosti na pripremi i objavi javnog poziva za prodaju dela imovine i kapitala u skladu sa zaključkom Vlade Srbije.

Inače, u toku su tenderi za privatizaciju šest preduzeća, među kojima su i strateška, kao što je RTB Bor, a Ministarstvo privrede potvrdili su da pripremaju javne pozive za još devet preduzeća koje će oglasiti u narednom periodu.

Izvor: Tanjug

Foto: Pixabay


reklama