Produženi rokovi za podsticaje za genetičke resurse, vinovu lozu i mleko

205

Krajnji rokovi za prijavu na aktuelne javne pozive su produženi i svi poljoprivredni proizvođači mogu da se prijave za podsticaje zaključno sa sledećim datumima:

● očuvanje genetičkih resursa do 31. jula 2023. godine

● podizanje višegodišnjih zasada vinove loze do 31. jula 2023. godine

● premija za mleko za drugi kvartal  do 1. septembra 2023. godine

Foto: Envato


reklama