11.10.2021.

06:00       AGRO INFO

06:21       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

06:30       CENE I TRŽIŠTA – repriza od petka

06:40       GLAS ZEMLJE

06:45       INFO SERVIS

06:50       AGRO KARAVAN – repriza od vikenda

07:55       ZNACI MOGA MESTA

08:00       AGRO INFO

08:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

08:25       GLAS ZEMLJE

08:30       CEGER

08:50       MOJ SAVRŠENI LJUBIMAC

09:17       VOLIM SRBIJU – repriza od prošle sedmice

09:52       ZNACI MOGA MESTA

10:00       AGRO INFO

10:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

10:25       CENE I TRŽIŠTA – repriza od petka

10:35       GLAS ZEMLJE

10:40       SVET RASADNIKA – repriza od prošle sedmice

11:10       IMAMO REŠENJE

11:37       DOMAĆINE KAKO RADIŠ

12:00       AGRO INFO

12:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

12:25       GLAS ZEMLJE

12:33       PUT DO ROBNE MARKE

13:00       NAŠE DOBRO – repriza od vikenda

14:00       AGRO INFO

14:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

14:25       CENE I TRŽIŠTA – repriza od petka

14:35       DOMAĆINE KAKO RADIŠ

14:57       SRCEM KROZ RAVNICU

15:40       CEGER

16:00       AGRO INFO

16:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

16:25       U VAŠOJ SLUŽBI – repriza od nedelje

16:51       SERIJA: SELJACI

17:35       KOZARSTVO

17:50       PUT DO ROBNE MARKE

18:15       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA

19:11       SRCEM KROZ RAVNICU

20:00       AGRO INFO

20:25       CENE I TRŽIŠTA

20:35       AGRO SPECIJAL – SAJAM SEOSKOG TURIZMA – repriza od 5. jula

21:05       FILM: SEKULA I NJEGOVE ŽENE

22:33       AGRO INFO

22:58       CENE I TRŽIŠTA

23:08       TAJNA MOG VRTA – repriza od prošle sedmice

23:38       SERIJA: SELJACI – repriza

00:22       MOJ SAVRŠENI LJUBIMAC

00:48       AGRO INFO

01:08       CENE I TRŽIŠTA

01:21       FILM: LAZAR

02:42       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza

03:38       SERIJA: SELJACI – repriza

04:22       BIRAM SELO – repriza od prosle sedmice

04:47       CVETNI KUTAK – repriza od prošle sedmice

12.10.2021.

06:00       AGRO INFO

06:21       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

06:30       CENE I TRŽIŠTA – repriza od ponedeljka

06:40       GLAS ZEMLJE

06:45       INFO SERVIS

06:50       NAŠE DOBRO – repriza od vikenda

07:55       LEPOTE SRBIJE

08:00       AGRO INFO

08:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

08:25       CEGER

08:45       SRCEM KROZ RAVNICU

09:30       BREND MOGA SELA – repriza od prošle sedmice

09:55       ZNACI MOGA MESTA

10:00       AGRO INFO

10:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

10:25       INFO SERVIS

10:33       KOZARSTVO – repriza od ponedeljka

10:48       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od juče

11:44       BOJA MEDA

12:00       AGRO INFO

12:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

12:25       CENE I TRŽIŠTA – repriza od ponedeljka

12:35       MOJ SAVRŠENI LJUBIMAC – repriza od ponedeljka

13:00       KONJI PONOVO JURE – repriza od prošle sedmice

13:30       PRIČE SA VODE

14:00       AGRO INFO

14:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

14:25       CENE I TRŽIŠTA – repriza od ponedeljka

14:35       GLAS ZEMLJE

14:40       PUT DO ROBNE MARKE – repriza od ponedeljka

15:05       CEGER

15:35       TAJNA MOG VRTA – repriza od prošle sedmice

16:00       AGRO INFO

16:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

16:25       CENE I TRŽIŠTA – repriza od ponedeljka

16:35       GLAS ZEMLJE

16:40       UMETNOST U ČAŠI

17:07       SERIJA: SELJACI

17:54       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA

18:51       REKE I JEZERA – repriza od prošle sedmice

18:54       BOJA MEDA

19:09       PRIČE SA VODE

19:35       DOMAĆINE KAKO RADIŠ – repriza od ponedeljka

20:00       AGRO INFO

20:25       CENE I TRŽIŠTA

20:35       SLOŽNO, USPEŠNO!

21:05       FILM: SEKULA NEVINO OPTUŽEN

22:35       AGRO INFO

23:00       CENE I TRŽIŠTA

23:10       SRCEM KROZ RAVNICU

23:55       SERIJA: SELJACI – repriza

00:39       AGRO INFO

00:59       CENE I TRŽIŠTA

01:15       FILM: VIDEO JELA, ZELEN BOR

02:33       FILM: SEKULA NEVINO OPTUŽEN – repriza

04:00       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza

04:57       SERIJA: SELJACI – repriza

13.10.2021.

06:00       AGRO INFO

06:21       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

06:30       CENE I TRŽIŠTA – repriza od utorka

06:40       GLAS ZEMLJE

06:50       BOJA MEDA – repriza od utorka

07:05       BREND MOGA SELA – repriza od prošle sedmice

07:30       PRIČE SA VODE – repriza od utorka

08:00       AGRO INFO

08:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

08:25       CEGER

08:47       SRCEM KROZ RAVNICU

09:30       SLOŽNO, USPEŠNO! – repriza od utorka

09:55       REKE I JEZERA

10:00       AGRO INFO

10:20       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od juče

11:18       OVČARSTVO

11:33       BIRAM SELO

12:00       AGRO INFO

12:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

12:25       GLAS ZEMLJE

12:30       AGRO KARAVAN – repriza od vikenda

13:35       UMETNOST U ČAŠI – repriza od utora

14:00       AGRO INFO

14:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

14:25       CENE I TRŽIŠTA – repriza od utorka

14:38       VOLIM SRBIJU

15:15       AGRO SPECIJAL – SAJAM SEOSKOG TURIZMA – repriza od 5. jula

15:40       CEGER

16:00       AGRO INFO

16:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

16:25       VETERINARI BEZ GRANICA

16:52       SERIJA: SELJACI

17:49       SRCEM KROZ RAVNICU

18:37       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA

19:33       U VAŠOJ SLUŽBI – repriza od nedelje

20:00       AGRO INFO

20:25       CENE I TRŽIŠTA

20:35       SRPSKE SVETINJE

21:07       FILM: NARODNI POSLANIK

22:24       VOLIM SRBIJU

22:59       TRAGOM ZANATSKOG PIVA – repriza od prošle sedmice

23:24       AGRO INFO

23:49       CENE I TRŽIŠTA

00:04       SERIJA: SELJACI – repriza

00:58       IMAMO REŠENJE – repriza od ponedeljka

01:23       AGRO INFO

01:43       CENE I TRŽIŠTA

01:54       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza

02:51       FILM: NARODNI POSLANIK – repriza

04:08       SERIJA: SELJACI – repriza

05:02       SRPSKE SVETINJE

14.10.2021.

06:00       AGRO INFO

06:21       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

06:32       CENE I TRŽIŠTA – repriza od srede

06:42       GLAS ZEMLJE

06:47       SRCEM KROZ RAVNICU

07:32       SLOŽNO, USPEŠNO! – repriza od utorka

07:57       LEPOTE SRBIJE

08:00       AGRO INFO

08:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

08:25       GLAS ZEMLJE

08:30       CEGER

08:50       MOJ SAVRŠENI LJUBIMAC – repriza od ponedeljka

09:15       IMAMO REŠENJE – repriza od ponedeljka

09:45       KOZARSTVO – repriza od ponedeljka

10:00       AGRO INFO

10:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

10:25       GLAS ZEMLJE

10:30       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od juče

11:29       SVET RASADNIKA – repriza od prošle sedmice

11:54       LEPOTE SRBIJE

12:00       AGRO INFO

12:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

12:25       CENE I TRŽIŠTA – repriza od srede

12:40       BREND MOGA SELA -repriza od prošle sedmice

13:05       PUT DO ROBNE MARKE – repriza od ponedeljka

13:30       VETERINARI BEZ GRANICA – repriza od srede

14:00       AGRO INFO

14:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

14:25       GLAS ZEMLJE

14:30       REKE I JEZERA – repriza od srede

14:33       NAŠA PRIČA

15:05       LEPŠE OD PARIZA – repriza od prošle sedmice

15:40       CEGER

16:00       AGRO INFO

16:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

16:25       GLAS ZEMLJE

16:30       CVETNI KUTAK

17:07       SERIJA: SELJACI

17:52       SRCEM KROZ RAVNICU

18:41       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA

19:35       TRAGOM ZANATSKOG PIVA – repriza od prošle sedmice

20:00       AGRO INFO

20:25       CENE I TRŽIŠTA

20:35       SRPSKI DOMAĆIN

21:05       FILM: SOK OD ŠLJIVA

22:36       OD KAFANE DO KAFANE – repriza od prošle sedmice

23:01       CVETNI KUTAK

23:36       AGRO INFO

00:01       CENE I TRŽIŠTA

00:11       NAŠA PRIČA

00:46       SERIJA: SELJACI – repriza

01:27       AGRO INFO

01:47       CENE I TRŽIŠTA

01:58       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza

02:52       SERIJA: SELJACI – repriza

03:33       FILM: SOK OD ŠLJIVA – repriza

05:04       SRPSKE SVETINJE – repriza od srede

15.10.2021.

06:00       AGRO INFO

06:21       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

06:30       CENE I TRŽIŠTA – repriza od četvrtka

06:40       GLAS ZEMLJE

06:45       INFO SERVIS

06:50       AGRO KARAVAN – repriza od vikenda

07:55       ZNACI MOGA MESTA – repriza od ponedeljka

08:00       AGRO INFO

08:20       CEGER

08:40       SRCEM KROZ RAVNICU

09:25       LEPŠE OD PARIZA – repriza od prošle sedmice

10:00       AGRO INFO

10:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

10:25       GLAS ZEMLJE

10:33       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od juče

11:27       KONJI PONOVO JURE

12:00       AGRO INFO

12:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

12:25       CENE I TRŽIŠTA – repriza od četvrtka

12:40       VETERINARI BEZ GRANICA- repriza od srede

13:05       NAŠA PRIČA – repriza od četvrtka

13:35       SRPSKI DOMAĆIN – repriza od četvrtka

14:00       AGRO INFO

14:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

14:25       CENE I TRŽIŠTA – repriza od četvrtka

14:38       TAJNA MOG VRTA

15:05       U VAŠOJ SLUŽBI – repriza od nedelje

15:40       CEGER

16:00       AGRO INFO

16:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

16:25       CENE I TRŽIŠTA – repriza od četvrtka

16:35       OD KAFANE DO KAFANE

17:02       SERIJA: SELJACI

17:45       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA

18:36       SRCEM KROZ RAVNICU

19:21       INFO SERVIS

19:26       ZNACI MOGA MESTA – repriza od ponedeljka

19:33       TRAGOM ZANATSKOG PIVA

20:00       AGRO INFO

20:25       CENE I TRŽIŠTA

20:35       BREND MOGA SELA

21:05       FILM: TAJNA MANASTIRSKE RAKIJE

22:44       SRPSKE SVETINJE – repriza od srede

23:09       AGRO INFO

23:34       CENE I TRŽIŠTA

23:47       SERIJA: SELJACI – repriza

00:30       DOMAĆINE KAKO RADIŠ – repriza od ponedeljka

00:50       AGRO INFO

01:10       CENE I TRŽIŠTA

01:21       NAŠA PRIČA – repriza od četvrtka

01:51       FILM: TAJNA MANASTIRSKE RAKIJE – repriza

03:30       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza

04:21       SERIJA: SELJACI – repriza

05:04       TAJNA MOG VRTA

16.10.2021.

06:00       AGRO INFO

06:21       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

06:32       FILM: SEKULA I NJEGOVE ŽENE

08:00       AGRO INFO

08:25       CEGER

08:45       DOMAĆINE KAKO RADIŠ – repriza od ponedeljka

09:05       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od ponedeljka

10:00       AGRO INFO

10:20       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od utorka

11:15       SRCEM KROZ RAVNICU

12:00       AGRO INFO

12:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

12:25       OD KAFANE DO KAFANE – repriza od petka

12:50       SRPSKI DOMAĆIN – repriza od četvrtka

13:15       SVET RASADNIKA

13:42       OVČARSTVO – repriza od srede

14:00       AGRO INFO

14:20       CEGER

14:40       UMETNOST U ČAŠI – repriza od utorka

15:05       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od srede

16:00       NAŠE DOBRO

17:02       NAŠA PRIČA – repriza od četvrtka

17:32       SRPSKI DOMAĆIN – repriza od četvrtka

18:00       AGRO INFO

18:25       TRAGOM ZANATSKOG PIVA – repriza od petka

18:50       VOLIM SRBIJU – repriza od sreda

19:26       CVETNI KUTAK – repriza od četvrtka

20:00       AGRO INFO

20:25       FILM: NARODNI POSLANIK

21:42       AGRO INFO

22:07       NAŠE DOBRO

23:10       PRIČE SA VODE – repriza od utorka

23:35       SRCEM KROZ RAVNICU

00:23       SLOŽNO, USPEŠNO! – repriza od utorka

00:49       VETERINARI BEZ GRANICA – repriza od srede

01:14       BIRAM SELO – repriza od srede

01:38       IMAMO REŠENJE

02:03       SERIJA: SELJACI – repriza ponedeljka

02:47       SERIJA: SELJACI – repriza od utorka

03:31       SERIJA: SELJACI – repriza od srede

04:25       SERIJA: SELJACI – repriza od četvrtka

05:06       SERIJA: SELJACI – repriza od petka

17.10.2021.

06:00       AGRO INFO

06:21       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

06:32       FILM: SEKULA NEVINO OPTUŽEN

08:00       AGRO INFO

08:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

08:30       CEGER

08:50       OD KAFANE DO KAFANE – repriza od petka

09:15       BOJA MEDA – repriza od utorka

09:30       KONJI PONOVO JURE – repriza od petka

10:00       AGRO INFO

10:20       U VAŠOJ SLUŽBI

10:50       OVČARSTVO – repriza od srede

11:05       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od četvrtka

12:00       AGRO INFO

12:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

12:27       SRCEM KROZ RAVNICU

13:10       BIRAM SELO – repriza od srede

13:35       SVET RASADNIKA – repriza od subote

14:00       AGRO INFO

14:20       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

14:25       ZNACI MOGA MESTA – repriza od ponedeljka

14:30       CEGER

14:53       KOZARSTVO – repriza od ponedeljka

15:09       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od petka

16:00       AGRO KARAVAN

17:02       UMETNOST U ČAŠI – repriza od utorka

17:27       LEPŠE OD PARIZA

18:05       AGRO INFO

18:25       VREMENSKA PROGNOZA / BIO PROGNOZA / AGRO PROGNOZA / STANJE NA PUTEVIMA

18:32       CVETNI KUTAK – repriza od četvrtka

19:07       NAŠE DOBRO – repriza od subote

20:07       AGRO INFO

20:32       FILM: TAJNA MANASTIRSKE RAKIJE

22:11       AGRO INFO

22:36       AGRO KARAVAN

23:39       SRCEM KROZ RAVNICU

00:24       AGRO INFO

00:47       LEPŠE OD PARIZA

01:23       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od ponedeljka

02:19       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od utorka

03:16       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od srede

04:23       SERIJA: SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA – repriza od četvrtka