29.05.2023.

06:00         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

06:35         OVČARSTVO – repriza od prošle sedmice

06:50         SRCEM KROZ RAVNICU

07:35         TAJNA MOG VRTA – repriza od prošle sedmice

08:00         ZNACI MOGA MESTA – premijerno emitovanje

08:05         LEPŠE OD PARIZA – repriza od prošle sedmice

08:40         CEGER – premijerno emitovanje

09:00         MOJ SAVRŠENI LJUBIMAC – premijerno emitovanje

09:27         VOLIM SRBIJU – repriza od prošle sedmice

10:05         OD KAFANE DO KAFANE – repriza od prošle sedmice

10:30         KOZARSTVO – premijerno emitovanje

10:45         SVET RASADNIKA – repriza od vikenda

11:10         IMAMO REŠENJE – premijerno emitovanje

11:37         UMETNOST U ČAŠI – repriza od prošle sedmice

12:03         KONJI PONOVO JURE – repriza od prošle sedmice

12:34         PUT DO ROBNE MARKE – premijerno emitovanje

13:01         NAŠE DOBRO – repriza od vikenda

14:01         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

14:35         AGRO KARAVAN – repriza od vikenda

15:37         LEPOTE SRBIJE – reprize od utorka i četvrtka od prošle sedmice

15:44         CEGER

16:04         OVČARSTVO – repriza od prošle sedmice

16:19         IMAMO REŠENJE

16:46         U VAŠOJ SLUŽBI – repriza od vikenda

17:13         SERIJA: HOTEL BALKAN

17:44         GOVEDARSTVO – premijerno emitovanje

18:04         PUT DO ROBNE MARKE

18:31         MOJ SAVRŠENI LJUBIMAC

18:56         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA

19:12         SRCEM KROZ RAVNICU

20:00         SERIJA: AVIONDŽIJE

20:36         BEOGRADSKI POLJOPRIVREDNIK – premijerno emitovanje

21:06         VOLIM SRBIJU – repriza od prošle sedmice

21:43         FILM: LJUBI, LJUBI AL GLAVU NE GUBI

23:07         SLOŽNO, USPEŠNO! – repriza od prošle sedmice

23:37         TAJNA MOG VRTA – repriza od prošle sedmice

00:05         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza

00:36         MOJ SAVRŠENI LJUBIMAC

01:02         VETERINARI BEZ GRANICA – repriza od prošle sedmice

01:29         FILM: MI NISMO ANĐELI 2

02:52         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza

03:08         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza

03:40         SRPSKE SVETINJE – repriza od prošle sedmice

04:05         CVETNI KUTAK – repriza od prošle sedmice

04:40         PUT DO ROBNE MARKE

05:05         SVET RASADNIKA – repriza od vikenda

30.05.2023.

06:00         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

06:38         KOZARSTVO – repriza od ponedeljka

06:53         NAŠE DOBRO – repriza od vikenda

07:56         LEPOTE SRBIJE – premijerno emitovanje

07:59         IMAMO REŠENJE – repriza od ponedeljka

08:24         CEGER – premijerno emitovanje

08:44         SRCEM KROZ RAVNICU

09:34         DOBRA ZEMLJA – repriza od vikenda

11:04         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza od juče

11:20         BOJA MEDA – premijerno emitovanje

11:36         SRPSKI DOMAĆIN – repriza od prošle sedmice

12:12         MOJ SAVRŠENI LJUBIMAC – repriza od ponedeljka

12:37         KONJI PONOVO JURE – repriza od prošle sedmice

13:07         PRIČE SA VODE – premijerno emitovanje

13:37         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

14:08         OVČARSTVO – premijerno emitovanje

14:23         LOVAČKI KLUB – repriza od prošle sedmice

14:48         CEGER

15:13         TAJNA MOG VRTA – repriza od prošle sedmice

15:38         CVETNI KUTAK – repriza od prošle sedmice

16:13         ŽIVINARSTVO – repriza od prošle sedmice

16:28         UMETNOST U ČAŠI – premijerno emitovanje

16:55         SERIJA: HOTEL BALKAN

17:26         GOVEDARSTVO – repriza od ponedeljka

17:57         REKE I JEZERA – repriza od prošle sedmice

18:00         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA

18:17         ZNACI MOGA MESTA – repriza od ponedeljka

18:22         PUT DO ROBNE MARKE – repriza od ponedeljka

18:47         PRIČE SA VODE

19:12         BOJA MEDA

19:27         TRAGOM ZANATSKOG PIVA – premijerno emitovanje

20:00         SERIJA: AVIONDŽIJE

20:33         SLOŽNO, USPEŠNO! – premijerno emitovanje

21:00         FILM: KAKAV DEDA TAKAV UNUK

22:26         U VAŠOJ SLUŽBI – repriza od vikenda

22:58         OD KAFANE DO KAFANE – repriza od prošle sedmice

23:23         SVET RASADNIKA – repriza od vikenda

23:48         KONJI PONOVO JURE – repriza od prošle sedmice

00:18         SRCEM KROZ RAVNICU

01:03         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza

01:34         SRPSKE SVETINJE – repriza od prošle sedmice

02:02         FILM: KAKAV DEDA TAKAV UNUK

03:24         BOJA MEDA

03:39         STARI ZANATI – repriza od prošle sedmice

03:54         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza

04:11         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza

04:42         ŽIVINARSTVO – repriza od prošle sedmice

04:57         UMETNOST U ČAŠI

31.05.2023.

06:00         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

06:43         OVČARSTVO – repriza od utorka

07:00         BOJA MEDA – repriza od utorka

07:15         BREND MOGA SELA – repriza od prošle sedmice

07:40         PRIČE SA VODE – repriza od utorka

08:08         SVET RASADNIKA – repriza od vikenda

08:33         CEGER – premijerno emitovanje

08:53         SRCEM KROZ RAVNICU

09:38         SLOŽNO, USPEŠNO! – repriza od utorka

10:03         REKE I JEZERA – premijerno emitovanje

10:09         TAJNA MOG VRTA – od prošle sedmice

10:34         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza od juče

10:51         ZNACI MOGA MESTA – repriza od ponedeljka

10:56         STARI ZANATI – premijerno emitovanje

11:11         BLIŽE SELU – repriza od prošle sedmice

11:41         LEPŠE OD PARIZA – repriza od vikenda

12:16         AGRO KARAVAN – repriza od vikenda

13:18         UMETNOST U ČAŠI – repriza od utorka

13:43         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

14:14         VOLIM SRBIJU – premijerno emitovanje

14:51         BEOGRADSKI POLJOPRIVREDNIK – repriza od ponedeljka

15:21         CEGER

15:41         KONJI PONOVO JURE – repriza od prošle sedmice

16:18         VETERINARI BEZ GRANICA – premijerno emitovanje

16:45         ŽIVINARSTVO – repriza od prošle sedmice

17:00         SERIJA: HOTEL BALKAN

17:30         LEPOTE SRBIJE – repriza od utorka

17:33         SRCEM KROZ RAVNICU

18:18         BOJA MEDA – repriza od utorka

18:33         ZNACI MOGA MESTA – repriza od ponedeljka

19:38         GOVEDARSTVO – repriza od ponedeljka

19:10         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA

19:30         U VAŠOJ SLUŽBI – repriza od vikenda

19:57         REKE I JEZERA

20:00         SERIJA: AVIONDŽIJE

20:28         SRPSKE SVETINJE – premijerno emitovanje

21:00         FILM: ŠMEKER

22:27         DOBRA ZEMLJA – repriza od vikenda

23:57         VOLIM SRBIJU

00:32         LOVAČKI KLUB – repriza od prošle sedmice

00:57         VETERINARI BEZ GRANICA

01:27         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza

01:58         IMAMO REŠENJE – repriza od ponedeljka

02:23         KOZARSTVO – repriza od ponedeljka

02:38         OVČARSTVO – repriza od utorka

02:53         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza

03:13         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza

03:43         FILM: ŠMEKER – repriza

01.06.2023.

06:00         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

06:37         KOZARSTVO – repriza od ponedeljka

06:52         SRCEM KROZ RAVNICU

07:37         SLOŽNO, USPEŠNO! – repriza od utorka

08:02         LEPOTE SRBIJE – premijerno emitovanje

08:05         OVČARSTVO – repriza od utorka

08:20         STARI ZANATI – repriza od srede

08:35         CEGER – premijerno emitovanje

08:55         MOJ SAVRŠENI LJUBIMAC – repriza od ponedeljka

09:20         IMAMO REŠENJE – repriza od ponedeljka

09:48         ŽIVINARSTVO – premijerno emitovanje

10:03         VOLIM SRBIJU – repriza od sreda

10:40         DOBRA ZEMLJA – repriza od vikenda

12:10         PRIČE SA VODE – repriza od utorka

12:37         BREND MOGA SELA – repriza od prošle sedmice

13:02         PUT DO ROBNE MARKE – repriza od ponedeljka

13:27         VETERINARI BEZ GRANICA – repriza od srede

13:55         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

14:18         NAŠA PRIČA – premijerno emitovanje

14:55         LEPŠE OD PARIZA – repriza od prošle sedmice

15:30         CEGER

15:50         UMETNOST U ČAŠI – repriza od utorka

16:15         ZNACI MOGA MESTA – repriza od ponedeljka

16:20         CVETNI KUTAK – premijerno emitovanje

17:00         SERIJA: HOTEL BALKAN

17:36         BOJA MEDA – repriza od utorka

17:51         SRCEM KROZ RAVNICU

18:36         GOVEDARSTVO – repriza od ponedeljka

19:11         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA

19:32         LOVAČKI KLUB – repriza od prošle sedmice

19:57         LEPOTE SRBIJE

20:00         SERIJA: AVIONDŽIJE

20:35         SRPSKI DOMAĆIN – premijerno emitovanje

21:04         FILM: GROZNICA LJUBAVI

22:38         OD KAFANE DO KAFANE – repriza od prošle sedmice

23:03         CVETNI KUTAK

23:38         TRAGOM ZANATSKOG PIVA – repriza od utorka

00:08         NAŠA PRIČA

00:40         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza

01:16         ŽIVINARSTVO

01:31         KOZARSTVO  – repriza od ponedeljka

01:47         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza

02:08         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza

02:44         FILM: GROZNICA LJUBAVI – repriza

04:18         SRPSKE SVETINJE – repriza od srede

04:43         CVETNI KUTAK

05:18         NAŠA PRIČA

02.06.2023.

06:00         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

06:45         OVČARSTVO – repriza od utorka

07:00         AGRO KARAVAN – repriza od vikenda

08:04         ZNACI MOGA MESTA – repriza od ponedeljka

08:09         BOJA MEDA – repriza od utorka

08:24         REKE I JEZERA – repriza od srede

08:27         CEGER – premijerno emitovanje

08:47         SRCEM KROZ RAVNICU

09:32         LEPŠE OD PARIZA – repriza od prošle sedmice

10:07         SRPSKE SVETINJE – repriza od srede

10:32         KOZARSTVO – repriza od ponedeljka

10:47         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza od juče

11:08         KONJI PONOVO JURE – premijerno emitovanje

11:41         CVETNI KUTAK – repriza od četvrtka

12:16         VETERINARI BEZ GRANICA – repriza od srede

12:43         NAŠA PRIČA – repriza od četvrtka

13:13         SRPSKI DOMAĆIN – repriza od četvrtka

13:38         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

14:08         BEOGRADSKI POLJOPRIVREDNIK – repriza od ponedeljka

14:40         TAJNA MOG VRTA – premijerno emitovanje

15:07         U VAŠOJ SLUŽBI – repriza od vikenda

15:34         CEGER

15:54         LEPŠE OD PARIZA – repriza od prošle sedmice

16:29         ZNACI MOGA MESTA – repriza od ponedeljka

16:36         OD KAFANE DO KAFANE – premijerno emitovanje

17:03         SERIJA: HOTEL BALKAN

17:33         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA

17:56         PUT DO ROBNE MARKE – repriza od ponedeljka

18:30         SRCEM KROZ RAVNICU – premijerno emitovanje

19:15         STARI ZANATI – repriza od srede

19:33         LOVAČKI KLUB – premijerno emitovanje

20:00         SERIJA: AVIONDŽIJE

20:30         BREND MOGA SELA – premijerno emitovanje

21:00         FILM: SPOMENIK MAJKLU DŽEKSONU

22:35         SRPSKE SVETINJE – repriza od srede

23:00         OD KAFANE DO KAFANE

23:30         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza

00:00         KONJI PONOVO JURE

00:30         VOLIM SRBIJU – repriza od sreda

01:06         NAŠA PRIČA – repriza od četvrtka

01:36         FILM: SPOMENIK MAJKLU DŽEKSONU – repriza

03:11         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza

03:34         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza

04:04         ŽIVINARSTVO – repriza od četvrtka

04:19         STARI ZANATI – repriza od srede

04:34         TAJNA MOG VRTA

04:59         BREND MOGA SELA

03.06.2023.

06:00         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

06:45         FILM: LJUBI, LJUBI AL GLAVU NE GUBI

08:10         SLOŽNO, USPEŠNO! – repriza od utorka

08:40         CEGER – premijerno emitovanje

09:00         BLIŽE SELU – premijerno emitovanje

09:25         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza od ponedeljka

09:56         PUT DO ROBNE MARKE – repriza od ponedeljka

10:21         IMAMO REŠENJE – repriza od ponedeljka

10:46         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza od utorka

11:22         SRCEM KROZ RAVNICU

12:07         PRIČE SA VODE – repriza od utorka

12:32         OD KAFANE DO KAFANE – repriza od petka

12:57         SRPSKI DOMAĆIN – repriza od četvrtka

13:27         ŽIVINARSTVO – repriza od četvrtka

13:42         SVET RASADNIKA – premijerno emitovanje

14:14         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

14:39         ZNACI MOGA MESTA – repriza od ponedeljka

14:44         CEGER

15:04         UMETNOST U ČAŠI – repriza od utorka

15:29         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza od srede

16:00         NAŠE DOBRO – premijerno emitovanje

17:02         NAŠA PRIČA – repriza od četvrtka

17:32         BREND MOGA SELA – repriza od petka

18:00         KONJI PONOVO JURE – reperiza od petka

18:30         LOVAČKI KLUB – repriza od petka

18:55         VOLIM SRBIJU – repriza od sreda

19:31         CVETNI KUTAK – repriza od četvrtka

20:05         SERIJA: AVIONDŽIJE

20:37         FILM: ŠMEKER

22:09         NAŠE DOBRO

23:11         PRIČE SA VODE – repriza od utorka

23:36         SRCEM KROZ RAVNICU

00:23         SLOŽNO, USPEŠNO! – repriza od utorka

00:49         VETERINARI BEZ GRANICA – repriza od srede

01:14         BLIŽE SELU

01:39         IMAMO REŠENJE – repriza od ponedeljka

02:04         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza od ponedeljka

02:20         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza od utorka

02:37         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza od srede

02:57         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza od četvrtka

03:18         SERIJA: LJUBAV, NAVIKA, PANIKA – repriza od petka

03:41         FILM: ŠMEKER

04.06.2023.

06:00         SERIJA: AVIONDŽIJE – repriza od juče

06:37         FILM: MI NISMO ANĐELI 2

08:00         DOBRA ZEMLJA – premijerno emitovanje

09:32         CEGER – premijerno emitovanje

09:52         MOJ SAVRŠENI LJUBIMAC – repriza od ponedeljka

10:17         GOVEDARSTVO – repriza od ponedeljka

10:37         U VAŠOJ SLUŽBI – premijerno emitovanje

11:07         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza od četvrtka

11:43         PUT DO ROBNE MARKE – repriza od ponedeljka

12:08         REKE I JEZERA – repriza od srede

12:13         SRCEM KROZ RAVNICU

12:58         VETERINARI BEZ GRANICA – repriza od srede

13:23         SVET RASADNIKA – repriza od subote

13:48         LOVAČKI KLUB – repriza od petka

14:13         ZNACI MOGA MESTA – repriza od ponedeljka

14:20         SERIJA: AVIONDŽIJE  – repriza od juče

14:46         CEGER

15:06         BLIŽE SELU – repriza od subote

15:31         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza od petka

16:00         AGRO KARAVAN – premijerno emitovanje

17:02         SRPSKI DOMAĆIN – repriza od četvrtka

17:27         LEPŠE OD PARIZA – premijerno emitovanje

18:05         DOBRA ZEMLJA

19:35         NAŠE DOBRO – repriza od subote

20:35         SERIJA: AVIONDŽIJE

21:15         FILM: GROZNICA LJUBAVI

22:54         AGRO KARAVAN

23:56         SRCEM KROZ RAVNICU

00:41         TRAGOM ZANATSKOG PIVA – repriza od utorka

00:07         LEPŠE OD PARIZA

01:43         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza od ponedeljka

02:14         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza od utorka

02:45         SERIJA: HOTEL BALKAN – repriza od srede

03:15         CVETNI KUTAK – repriza od četvrtka

03:50         FILM: GROZNICA LJUBAVI