Proizvođači šećerne repe u Bačkoj mogu da budu zadovoljni, ali ne i u Sremu i Banatu (4)