Prostorije za smeštaj muznih krava

168

U uslovima globalnog zagrevanja nameće se kao neophodno da se o mikroklimatskim uslovima u stajama za muzne krave povede računa, posebno kada se grade novi objekti, a i kada se vrše adaptacije postojećih.

Staje koje se danas grade su pre svega visoke i provetrene gde bočni zidovi ne postoje ili su visoki samo do grebena životinja. Štale su visine preko 4 metra, a u najvišoj tački (slemenu) krova i preko 8 metara.

Otvoreni deo može biti zaštićen vetrozaštitnim mrežama, (višeslojni savremeni materijali sa sitnim perforacijama), preko kojih se postavlja cerada.

Ako zidova nema, oni se u zimskim uslovima mogu improvizovati naslaganim balama slame, koja je inače veoma dobar isolator, dok se prirodna svetlost obezbeđuje postavljanjem prozora ispod ivice krova. Najeftinije je postaviti drvene ramove u koje su ubačena stakla bez komplikovanih prozorskih mehanizama za otvaranje, jer se ventilacija lako obezbeđuje uklanjanjem pojedinih bala slame.

Temperatura do -5°C, a i niža od nje, nema negativan uticaj na proizvodnju mleka, tako da su u ovakvim stajama u pitanju samo neophodni uslovi za rad farmera.

Kravama najviše odgovara temperatura između +5 i +21°C.

Provetravanje objekta je obavezno.

Prirodna ventilacija se lako obezbeđuje ako se između dve krovne površine ostavi otvor koji se onda natkrije manjim krovom.

Leti, kada su velike vrućine i velika vlaga u vazduhu, potrebno je ugraditi ventilatore većeg kapaciteta.

Muzna grla oslobađaju velike količine toplote i vlage. Krava koja daje, npr. 30 litara mleka, dnevno oslobađa oko 27 KWh toplote i oko 12 litara vode. Ovaj višak toplote i vlage se mora izbaciti iz objekta ventilacijom. U toku jednog sata, potrebno je više puta „izmeniti“ vazduh u objektu puštanjem svežeg vazduha, koji je hladniji za ne više od 5 stepeni od onog koji se izbacuje iz objekta.

Pored ventilacije, i osvetljenje je jedan od veoma važnih faktora u proizvodnji. Muznim grlima je potrebno 15 – 18 sati svetla. Što je kraći svetlosni dan, krave se osećaju umorno, smanjuje se konzumacija hrane, a neretko se javljaju i smetnje u reprodukciji. Savremene pravilno izgrađene staje obezbeđuju dovoljno dnevnog svetla. Problem je kada padne mrak, i tada je neophodno veštačko osvetljenje. Za tu namenu koriste se razni tipovi sijalica. Danas je veoma jeftino obezbediti dovoljno veštačkog svetla po veoma prostupačnim cenama, npr. štedljive led sijalice.

Izvor: Dipl. inž. Zoran Kozlina, PSSS Šabac

Foto: Freepik, Envato


reklama