Prvi Otvoreni Dan Saveza za Regenerativnu poljoprivredu Srbije na polju u Bajmoku

62

Da li regenerativna poljoprivreda može da ublaži klimatske ekstreme i anomalije i, što je najvažnije, da li je isplativa? Kako izgledaju ratarske parcele u regenerativnom sistemu u odnosu na konvencionalni sistem, u još jednoj nesvakidašnjoj godini?

Na polju u Bajmoku, 5. juna, poljoprivrednik i savetnik za poljoprivredu Florian Farkaš uvešće nas u malo drugačiji, ali veoma koristan, pristup ratarskoj proizvodnji.

Pored uvoda u regenerativnu poljoprivredu i demonstracije primenjenih praksi na njegovom gazdinstvu, imaćete priliku da vidite kako se poljoprivrednici danas nose sa svim aktuelnim izazovima: promenama klime, rastom cena repromaterijala, manjkom radne snage i slično.

Zainteresovani konvencionalni poljoprivrednici, ali i svi ostali, mogu da se prijave za događaj OVDE.

Prijava je obavezna, a učešće je besplatno.

Samom prijavom dobijate sve potrebne informacije o tačnoj lokaciji događaja.

Foto: Envato


reklama