Razmena mineralnog đubriva kao dodatna podrška ratarima (1)