Rekultivacija zemljišta smanjuje raznošenje čestica sa jalovišta rudnika

182

Rekultivacija devastiranih rudarskih površina je efikasna mera za smanjenje zagađenja vazduha, vode i zemljišta i sigurno će smanjiti raznošenje sitnih čestioca prašine iz jalovišta „Veliki Krivelj“, ocenila je šefica Katedre za zaštitu životne sredine Tehničkog fakulteta u Boru Snežana Šerbula.

– Ove mere su efikasne i sigurno će smanjiti raznošenje sitnih čestica prašine. Kada kompanija Ziđin koper završi proces sanacije i ozelenjavanja starih flotacijskih jalovišta očekuje se čist vazduh nad gradom i svođenje opasnih i kancerogenih materija u vazduhu u zakonske okvire – rekla je Šerbula, a saopštila kompanija Ziđin koper, koja upravlja RTB Borom.

Dodala je da Bor više neće biti „crna tačka“ na mapi Srbije, Balkana i Evrope.

Rekultivacija degradiranih površina, odnosno nanošenje plodnog sloja zemlje i ozelenjavanje spoljnih padina jalovišta koje je najbliže selu Oštrelj predstavlja, kako je navedno u saopštenju, efikasno rešenje problema prašine, a u ovaj posao biće uloženo više od 200 miliona dinara.

Za dva meseca kompanija Ziđin rekultivisala je oko devet hektara flotacijskog jalovišta „Veliki Krivelj“, jer je na Oštreljskoj brani, koja je najbliža istoimenom selu, već rekultivisano 4,3 hektara, a na brani 1, još 4,4 hektara.

Kako se navodi, u nameri da spreči podizanje peska sa brana flotacijskog jalovišta „Veliki Krivelj“ i raznošenje materijala ka selu Oštrelj, Ziđin koper već dva meseca realizuje projekat rekultivacije devastiranih rudarskih površina.

Pošto je u pitanju velika površina biće, kako je navedeno, potrebno oko pola godine da se svi poslovi završe, radiće se parcijalno i primenjivaće se različite agrotehničke mere u tretiranju zemljišta.

Ističe se da su prioriteti Oštreljska brana i brane 1 i 2 flotacijskog jalovišta, jer sa njihovih „kruna“ vetar najlakše raznosi materijal ka selu Oštrelj, što direktno utiče na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Foto: Serbia Zijin Copper


reklama