Rezervat prirode Uvac proširen za još 100 hektara zemljišta

37

Specijalni rezervat prirode Uvac proširen je za oko 100 hektara zemljišta. Uredbom koju je usvojila Vlada Srbije nova granica rezervata prelazi preko Radoinjskog jezera, na oko 150 metara iznad brane, a pod zaštitu je stavljeno i zemljište pod šumom u Amzićima, Vilovima, Lopižama i Gornjem Trudovu.

Na Radoinjskom jezeru, gde je do sada bila zabranjena upotreba plovila, sada je dozvoljena upotreba motornih čamaca od maksimalno 10 konjskih snaga, ali se njima može dolaziti samo do ulaska u kanjon i prvih gnezda beloglavog supa. Ova odluka prestaće da važi kada bude izgrađena hidroelektrana Bistrica, što je najavljeno za 2030. godinu, tako da će tada moći da se koriste samo čamci sa veslima.

Za ribolov na ovom jezeru moraće se koristiti dve dozvole – republička, koja će se odnositi na deo neposredno oko brane i lokalna, koja se odnosi na ostatak jezera. Pod prvim stepenom zaštite sada je oko devet odsto rezervata, pod drugim stepenom je oko 40 odsto, a pod trećim stepenom nešto više od 51 odsto zemljišta.

Zbog planiranih radova područje Kratova u opštini Priboj izuzeto je iz granica rezervata, godinu dana pošto se našlo u njegovom okviru.

Izvor: PP Media/Varoške.net

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine, Anastasia Sitnikova on Unsplash


reklama