Sanirana oštećenja na nasipu na Tamišu kod Jaše Tomića

84

Na Tamišu, u blizini naselja Jaša Tomić, sanirana su oštećenja na kruni nasipa, koja su su nastala usled neovlašćenog kretanja vozila. Vožnju na ovoj deonici nije sprečilo ni sedam nasipskih kapija, postavljenih pre godinu dana.

Sanacija nasipa u dužini od jednog kilometra finansirana je iz Programa redovnog održavanja zaštitnih objekata, a koštala je nešto više od tri miliona dinara.

Održavanje odbrambenih linija izuzetno je važno za JVP “Vode Vojvodine“ kako bi se spremno dočekala bilo kakva promena u vodostajima reka i uspešno sprovela odbrana od poplava. U ovom slučaju, potrebno je imati u vidu da je Tamiš, iako u ravnici, zapravo bujični vodotok i da ga karakteriše nagla promena nivoa vode.

Foto: JVP “Vode Vojvodine“


reklama