Savremena znanja neophodna za strukturne promene u poljoprivredi (1)