U Sečnju lokalna vlast sufinansira kamate za kratkoročne kredite

8

Opština Sečanj raspisala je Javni poziv za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava za sufinansiranje kamata za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava u 2018. godini.

Javni poziv upućen je registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine Sečanj koji su zainteresovani da podnesu prijave za poljoprivredne kredite za nabavku obrtnih sredstava na period od 12 meseci. Ukupna sredstva izdvojena za ove namene iznose 1.200.000 dinara i obezbeđena su iz opštinskog budžeta.

Poljoprivrednici koji podnose zahteve moraju da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da je ono u aktivnom statusu. Njihovo prebivalište i proizvodnja moraju biti na teritoriji opštine Sečanj.

Kredit odobrava poslovna banka, njegov minimalni iznos je 100.000, a maksimalni 300.000 dinara, s rokom isplate 12 meseci. Opština je ugovor zaključila sa bankom Intesa AD Beograd i podnosiocu zahteva može se odobriti samo jedan kredit.

Korisnik kredita obavezan je da dobijeni novac koristi isključivo za kupovinu obrtnih sredstava kao što su seme, mineralna đubriva, sadni materijal, zaštitna sredstva, gorivo, hrana za životinje i slično.

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava, a najkasnije do 20. 12. 2018. Uslovi i kreditna sposobnost klijenta određuju se prema poslovnoj politici banke.

Izvor: Poljoprivrednik

Foto: toosecanj.rs


reklama