Setva boranije

247

Boranija se kod nas najčešće seje u proleće, a setva se vrši kada prođe opasnost od kasnih prolećnih mrazeva, obično početkom aprila.

Boranija se seje na dubini od 5 do 7 cm kod lakših zemljišta ili na 3 – 4 cm kada su teža zemljišta. Setva se uglavnom obavlja u redove. Boranija se seje na 4 – 6 semena i to na 50 do 100 cm razdaljine, kako bi bilo dosta prostora za odrasle biljke.

Navodnjavanje je obavezno, naročito za drugu setvu, jer su tada i više temperaturе, а boranija zahteva dosta vlage. Ona može podneti kratkotrajnu sušu, ali je osetljiva na suv vazduh. Navodnjavanje se radi tako da ide uz brazdu, a nikako po listu i veštačka kiša ne dolazi u obzir, jer dolazi do pojave bolesti po listovima.

Visoke temperature i suv vazduh mogu biti uzrok opadanjа cvetova. Đubrenje se ne radi stajnjakom, nego mineralnim đubrivom. Leti tražimo sorte sa kraćim periodom vegetacije, do 2 meseca. I leti i u proleće boranija daje mahune koje su pogodne za preradu ili za potrošnju.

Boranija ima veće zahteve u pogledu plodnosti, odgovaraju joj zemljšta pH reakcije 5,6 do 6,4. Najbolje uspeva kada se seje posle korenastog i lukovičastog povrća ili posle strnina (ako se seje u postrnoj setvi). Ne sejati posle leguminoza i kupusnjača. Boranija se seje na dubinu 5-7 cm kod lakših ili 3-4 cm kod težih zemljišta. Seje se u redove ili kućice, 3-4 semenke po kućici. Ne đubri se stajnjakom, već samo mineralnim đubrivima. Prihrana se obavlja 2-3 puta. Poželjna je i folijarna prihrana.

U toku vegetacije boranija se okopava 2-3 puta, prvi put posle pojave redova. Okopavanje se obavlja plitko i potrebno je da zemljište bude suvo, odnosno navodnjava se posle okopavanja.

Ručna berba se obavlja dva do tri puta i prinosi su veći (na manjim površinama), a na većim površinama isplativa je samo mehanizovana jednokratna berba.

Izvor. dipl. inž. Mira Miljković, PSSS Jagodina

Foto: Pixabay


reklama