Simpozijum „Pivo, pivarske sirovine i oprema“ u Zrenjaninu od 25. do 27. oktobra (3)