Sirija – perspektivna sorta jagode

311

Sortiment jagode je veoma dinamičan i raznovrsan. Jedna od novijih sorti, koja bi možda mogla da zainteresuje naše proizvođače, je i sorta sirija.

Sorta je selekcionisana u Italiji i pogodna je za gajenje kako na okućnicama tako i u plantažnim uslovima. Prema navodima selekcionera i proizvođača sadnog materijala, sirija je srednje rana sorta sa veoma snažim stablom i otpornošću na najčešća oboljenja kod jagode.

Visoko rodna sorta, odnosno po tvrdnjama selekcionera, prinos po živiću ide i do 1 kg ubranog ploda. Plodovi su srednje krupni, intezivno crvene boje, vrlo dobrog ukusa i odlične konzistencije namenjene za svežu potrošnj, preradu i smrzavanje.

Plodovi su izuzetno otporni na oštećenja od kiše i truleži i zbog čvrstog ploda veoma su transportabilni i dugo se čuvaju. To je i razlog za povećanim interesovanjem za ovom sortom.

Sirija naročito može biti zanimljiva iz razloga ugovaranja proizvodnje sa otkupljivačima, jer postoji zainteresovanost za otkup ove sorte u industrijske svrhe zato što ima izuzetno visok briks, odnosno procenat suve materije.

Preporučuje se za gajenje na otvorenom polju i daje odlične rezultate u dvogodišnjoj proizvodnji.

Preporuka savetodavca je da se u svakom slučaju proba sa ovom sortom, naročito ako se ugovori proizvodnja, ali da se počne sa manjom površinom kako bi se sam poljoprivredni proizvođač uverio u gore navedene karakteristike sorte, a i da se vidi reakcija tržišta na ovu sortu jagode.

Izvor: dipl. inž. Milorad Jocković, PSSS Šabac

Foto: fruit-seedlings.com, meiosis.co.uk


reklama