Siva plesan jagode

491

Gljivica Botrytis cinerea karakteristična je po tome što na napadnutim jagodama stvara sivu masu plesni na plodovima.

Patogen se brzo širi i od samo jednog zaraženog ploda može da se zarazi čitav rod.

Infekcija može da nastupi u periodu cvetanja. Posle zaraze latica i naseljavanja gljive na prašnike, dolazi do sporulacije. Konidije gljive počinju da klijaju u infekcijsku hifu koja raste prema cvetnoj loži odakle pomoću penetracijske hife prelazi u plod. Proces prodora infekcijske hife od tučka do ploda traje u povoljnim uslovima oko nedelju dana. Budući da u okolini uvek ima konidija gljive B. cinerea, infekcija ploda može nastupiti i direktno.

Direktna zaraza ploda najčešće se događa pred berbu. Spore B. cinerea klijaju u širokom rasponu temperatura, s optimumom od 20 do 23 stepena.

Suzbijanje sive plesni jagode zahteva integrisan pristup i obuhvata obavljanje svih mera nege i održavanja kojima se omogućava dobra cirkulacija vazduha među izdancima, redovno branje zrelih plodova (kao i zaraženih plodova, kako bi se smanjio stepen izazivača primarne zaraze), i primenu fungicida tokom perioda cvetanja sa više padavina.

Višestruki fungicidi, kao što su oni na bazi fenheksamida, kaptana, mešavina kaptana i fenheksamida, tirama, tiopanat-metila, mešavina ciprodinila i fluidoksomila, iprodiona, mešavina piraklostrobina i boskalida i pirimetanila, drže B. Cinerea pod kontrolom. Prvo tretiranje obavlja se na početku cvetanja, a drugo desetak dana kasnije, posebno ukoliko je period cvetanja praćen većom količinom padavina.

Preporučuje se rotacija preparata kako gljivica ne bi razvila rezistentnost.

Izvor: „Priručnik za proizvodnju jagode u svežem stanju“ (Dr Kortni Veber)

Foto: Jonas Janner Hamann, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Bugwood.org, Ontario CropIPM


reklama