Skladištenje jabučastog voća

141

Osnovni zadatak skladištenja voća je očuvanje njegovog kvaliteta u što dužem vremenskom periodu, čime se omogućava kontinuirana ponuda svežeg voća tokom čitave godine.

Najbolji način skladištenja voća je čuvanje u hladnjačama. Proizvođači voća u Srbiji uglavnom ne raspolažu dovoljnim kapacitetima ili poseduju improvizovana skladišta u vidu preuređenih podrumskih prostorija. Zbog toga su prinuđeni da veći deo proizvodnje prodaju neposredno posle berbe, kako bi izbegli gubitke u njihovom kvalitetu. Razumljivo je da je cena plodova u tom periodu dosta niska, usled velike ponude na tržištu.

Savremeno voćarstvo ne može se zamisliti bez odgovarajućih kapaciteta za skladištenje, koji omogućavaju čuvanje plodova posle berbe, tokom kraćeg ili dužeg perioda. Dužina ovog perioda zavisi od voćne vrste, tehničkih karakteristika skladišta i mogućnosti kontrole uslova unutar skladišta (temperature, relativne vlažnosti vazduha, koncentracije kiseonika i ugljen-dioksida, mogućnosti uklanjanja etilena…).

Danas se u upotrebi nalazi više tipova hladnjača za skladištenje voća, a osnovne razlike su vezane za nivo tehnoloških rešenja i opreme koja se u njima nalazi.

Prilagođavanje uslovima tržišta zahteva plasman svežih plodova jabuke i kruške tokom cele godine, što podrazumeva izgradnju i opremanje savremenih skladišnih kapaciteta, pre svega ULO-hladnjača. Savremene hladnjače nisu same po sebi dovoljne za uspešno skladištenje plodova i očuvanje njihovog kvaliteta.

Razlikujemo sledeće tipove hladnjača za skladištenje voća:

*NA – hladnjače sa normalnom atmosferom (regulacija temperature i vlažnosti vazduha)
*KA – hladnjače sa kontrolisanom atmosferom (regulacija temperature, vlažnosti vazduha, koncentracije CO2 i koncentracije O2)
*ULO – ultraniski sadržaj kiseonika (sadržaj O2 najviše 2%)
*ULE – ultraniski sadržaj etilena (poseduju opremu za uklanjanje etilena)
*DA – hladnjače sa dinamičkom atmosferom (uvođenjem programske opreme i praćenjem fiziološkog stanja plodova u skladištu, omogućeno je automatsko prilagođavanje uslova skladištenja trenutnom fiziološkom stanju plodova).

Izvor: dipl. inž. Snežana Dragićević Filipović, PSSS Čačak


reklama