Sočivasta pegavost ječma

47

Sočivasta pegavost lista ječma, koju izaziva gljivica Rhynchosporium secalis, bolest je koja se u poslednje vreme redovno javlja.

Prvi simptomi su uočljivi u proleće, koji se naglo razvijaju na donjim spratovima i prate porast useva. Na listovim ječma se javljaju ovalne, vodenaste pege veličine 1-2 cm. Pege se suše i postaju belo sive, oivičene nepravilnim, tamno-smeđim rubom. U povoljnim uslovima pege se spajaju i lišće suši, tako da gubici mogu biti i veći od 40 %.

Razvoju ove bolesti doprinosi duga, topla i vlažna jesen, a u proleće joj odgovara prohladno, kišovito vreme sa rosom i visokom relativnom vlažnošću i temperatura do 20 ºC. Zaraza se u ovom periodu širi konidijama.

Proizvođači bi trebalo redovno da obilaze svoje useve i pregledaju na prisustvo ove ali i drugih bolesti, kao i štetočina. Ako je više od 10 % biljaka sa simptomima zaraze na prvom listu drugog kolenca onda uraditi prvo tretiranje fungicidima.

Za ovu namenu se registrivani fungicidi na bazi aktivnih materija: epoksikonazol+metkonazol, tebukonazol+protiokonazol, prohloraz+propikonazol, tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin, epoksikonazol+tiofanat-metil, tebukonazol+tiofanat metil.

Izvor: dipl. inž. Živorad Jovanović, PSSS Knjaževac

Foto: Mary Burrows, Montana State University, Bugwood.org, Clemson University – USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org


reklama