Kako sprečiti lomljenje rodnih grančica maline

1820

U izrazito bujnim, dobro negovanim i mladim zasadima maline može doći do očenjivanja (kršenje) rodnih grančica pod teretom roda.

Kritičan period je prva sedmica berbe kad je grančica opterećena sa maksimalnim brojem plodova. Kasnije će se berbom ukloniti taj „višak“ plodova koji čini da se grančica očene od izdanka ili prelomi.

Takva pojava ima višestruko štetne posledice. Očenuta grančica neće doneti plodove jer će se oni sparušiti, a osim toga, pošto će ostati da visi na izdanku, pokrivaće i jedan broj nižih rodnih grančica, lomiće ih, a i plodovi na njima neće moći pravilno da se razvijaju i da sazre i pri tom su podložni truljenju.

Očenjivanje se može znatno ublažiti ako ne i sasvim odstraniti postavljanjem odgovarajuće potpore.

Potpora se sastoji od prečaga, letvica dužine 80 do 100 cm koje se zakivaju na direke, u dva ili tri reda, u zavisno od visine na kojoj je postavljena žica. Ako se žica nalazi na visini od 170 cm, postavljaju se tri prečage, prva na visini od 50, druga na 100 i treća na 150 centimetara od zemlje. Kod zasada u kojima je žica postavljena na 150 cm, dovoljna su dva reda prečaga, prvi na 60, drugi na 130 cm od zemlje. Na krajevima, s obe strane, zateže se plastični kanap.

Vreme postavljanja kanapa je najkasnije dvadeset dana pred berbu. Najbolje je ako se to učini odmah po vezivanju maline kako bi grančice same zauzele svoj pravilan položaj i izbeglo se naknadno lomljenje pri provlačenju kanapa.

Izvor: dipl. ing. Andrija Radulović

Foto: Pixabay, Agro TV


reklama