Šta je sve potrebno od dokumenata za bavljenje seoskim turizmom

115

Da biste se bavili ruralnim turizmom morate da imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo, priložite dokaz da vaši objekti ispunjavaju propisane sanitarno–higijenske i tehničke uslove i da se izvrši kategorizacija objekta.

Za seoski turizam mogu se registrovati fizičko lice i ugostitelj.

Potrebna dokumentacija za fizičko lice

1. Popunjen obrazac – Zahteva za kategorizaciju
2. Dokaz o vlasništvu
3. Fotokopija lične karte podnosioca zahteva
4. Dokaz o uplati administrativnetakse i dokaz o uplati lokalne administrativne takse
5. Punomoćje i fotokopija lične karte za punomoćnika (ukoliko se preko njega podnosi zahtev)
6. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ugostiteljske delatnosti za lice koje pruža ugostiteljske usluge, kao i za članove domaćinstava gde se nalazi smeštaj
7. Potvrdu ovlašćene zdravstvene ustanove da fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge, kao i članovi domaćinstava gde se nalazi smeštaj, nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite
8. Popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti standarda propisanih za određenu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
9. Popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova
10. Popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova

Izvor: dipl. inž. Miljan Milojić/PSSS Prokuplje

Foto: Lepše od Pariza/Agro TV


reklama