Starost ovaca kao razlog za isključenje iz priploda

186

Ovčarska proizvodnja je rentabilna ukoliko su u stado uključena mlada i zdrava grla koja daju maksimalne rezultate, a kako bi se proizvodnja održala na visokom nivou, starije ovce se moraju pravovremeno zamenjivati mladim produktivnijim grlima.

Životni vek ovaca je, kako se u praksi pokazalo, 12, 13 pa čak i 15 godina. Međutim ovce se najčešće isključuju iz proizvodnje u starosti od šest do sedam godina. Posle sedme godine zubi ovaca su prilično istrošeni, polomljeni i ispali. U tim godinama ovce imaju manju mlečnost, jagnjad imaju slabiji prirast i lošiju otpornost. Sve ovo govori da su takve ovce „nerentabilne“ za držanje. Takođe, stariju ovcu je teško prodati ili joj je cena mala. Popravka kondicije u ovoj fazi je praktično nemoguća.

Dakle, preporuka je da bi stado trebalo obnavljati počev od ovaca starosti od šest do sedam godina. Posle šest jagnjenja, ovca u većini slučajeva mora da bude isljučena iz dalje proizvodnje. Jedan od načina da se utvrdi starost ovce je pregled njenih zuba. Ovca kojoj nedostaju pojedini zubi mora biti isključena jer će imati problema pri ishrani, a time će se smanjiti i njena proizvodnost. Povremeni pregled stanja zuba kod ovaca trebalo bi da bude praksa svakog proizvođača. Pri ovakvom pregledu potrebno je obeležiti ovce koje imaju probleme.

Izvor: dipl. inž. Biljana Aleksić, PSSS Kraljevo

Foto: Pixabay


reklama