Štete u državnim šumama Srbije veće od 260.000 kubika

73

Ukupne štete u državnim šumama Srbije u 2023. godini, iskazane po zapremini drveta, iznose 264.633 kubnih metara, od čega je blizu 24.000 kubnih metara štete nastalo pod ljudskim uticajem, objavljeno je na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Dejstvom elementarnih nepogoda, kao što su vetar, kiša, grad i sneg, prouzrokovana je šteta od 186.047 kubnih metara zapremine drveta, što iznosi blizu 70 odsto ukupnih šteta nastalih u državnim šumama. Veliku štetu je izazvala takozvana superćelijska oluja u julu 2023. godine, naročito na teritoriji Vojvodine. Sanacija ovih šteta traje i dalje.

U 2023. godini evidentirano je 13 požara u državnim šumama, pri čemu je oštećena zapremina drveta od 680 kubnih metara. U privatnim šumama nije bilo prijavljenih požara.

Štete od biljnih bolesti u državnim šumama u 2023. godini iznose oko 43.000 kubnih metara.

Podaci o štetama nastalim u šumama prikupljaju se po tipovima šuma i po uzrocima nastanka šteta, a iskazuju se u kubnim metrima za posečenu zapreminu drveta i u hektarima za obuhvaćenu površinu. Pod posečenom zapreminom drveta podrazumeva se zapremina oštećenog drveta merena na panju u dubećem stanju, dok se površina, na kojoj je šteta nastala, utvrđuje premerom ili procenom.

U državnim šumama evidentirane su štete od čoveka, štete od insekata, štete od divljači i domaćih životinja, štete od elementarnih nepogoda, štete od biljnih bolesti i štete od požara. Izveštaje su podnela javna preduzeća za gazdovanje šumama: „Srbijašume“ i „Vojvodinašume“, kao i javna preduzeća nacionalnih parkova i jedinice u sastavu ostalih preduzeća i zemljoradničkih zadruga koje se bave delatnostima iz oblasti šumarstva.

Izvor: Tanjug

Foto: Pixabay


reklama