Stočari ponudili Robnim rezervama 4.950 grla junadi

3

Komisija Državnih robnih rezervi za raspodelu merkantilnog kukuruza za živu junad prihvatila je 340 prijava gazdinstava sa ponudom 4.950 komada junadi.

Za realizaciju ovog posla biće potrebno izdvojiti oko 47.000 tona merkantilnog kukuruza. Na ovako veliku ponudu uticao je potpuni zastoj tržišta junadi. U Udruženju „Agroprofit”, čija je Proizvodna grupa odgajivača tovnih rasa, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 16. maja 2019. pokrenula ovu razmenu, smatraju da je ovo, zapravo, jedina moguća mera kojom država može da sačuva tovno govedarstvo, za koje, inače, izdvaja najviše novca u celom regionu. Proizvodna grupa Udruženja „Agroprofit” je prijavila 1.500 komada junadi sa 142 farme. Među prijavljenima u ukupnom broju najviše je onih koji prvi put učestvuju u razmeni.

Tovljači su bili prinuđeni da se prijave na objavljeni poziv Državnih robnih rezervi, jer se njima za prispelu robu nude niske cene – od 1,60 -1,90 evra/kg.

Razmena je, kako kažu stočari, dobro došla mera za opstanak tovnog govedarstva, koje je, što se tiče kvaliteta, u usponu. Naši stočari su počeli da gaje visokokvalitetne tovne rase, kao što su šarole, angus, hereford, limuziner…, što uz domaćeg simentalca potpuno poboljšava rasnu strukturu i genetski potencijal.

Podsticaji države su pomogli da trenutno gajimo najviše angusa, šarolea i hereforda u regionu, a uskoro će se povećati i broj limuzinske rase. Kad bi došlo do pada prometa ceo razvoj bi stao i zbog toga u Udruženju „Agroprofit” razmenu junadi za kukuruz smatraju kao trenutnu i dugoročno kvalitetnu državnu meru.

Nije realno da se razmena junadi putem Državnih robnih rezervi obavlja svake godine, jer to „uspavljuje” tržište i ne garantuje predvidljivost poslovanja u ovom delu stočarstva.

Prema informacijama iz Državnih robnih rezervi, konačna odluka o obimu razmene biće doneta uskoro, a o tome će se prvo izjasniti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Vlada je prethodno zaključila da za ovu intervenciju odvoji 10.000 tona. U Robnim rezervama, kako je rečeno predstavnicima Udruženja „Agroprofit”, spremni su da izdvoje svu količinu merkantilnog kukuruza prema obrađenim prijavama. Državni lager kukuruza ne bi ostao prazan, a u novoj berbi bi se i zanovio. Sličnu intervenciju država je za otkup junadi i svinja sprovela 2014. kad je za to izdvojila 42.000 tona merkantilnog kukuruza.

Izvor: Agroservis

Foto: Unsplash


reklama