Stupanjem na snagu trgovinskog sporazuma sa Kinom, otvorena vrata za izvoz srpske jabuke (1)