Tarupiranje u voćarstvu

1446

I kod nas i u svetu, jedan od najvećih problema rezidbe u voćarstvu je veliki ostatak drvene mase posle te pomotehničke mere.

Drvena masa se ranije uklanjala tako što se spaljivala po obodu voćnjaka. Danas postoje zakoni koji to zabranjuju i poljočuvarske službe koje kontrolišu sporovođenje tih zakona.

Jedna od mogućnosti rešavanja problema biljnih ostataka posle rezidbe je voćarski tarup. Priključna mašina za traktor, čija je primarna funkcija usitnjavanje drvenih ostataka. U zavisnosti od modela mašine, tarup se može koristiti i za održavanje travnate vegetacije u voćnjacima, vinogradima i malinjacima, kao i za uklanjanje korova.

Princip rada tarupa je takav da se u sklopu mašine nalazi rotor, a zahvaljujući njegovoj brzini, noževi efikasno usitnjavaju biljne ostatke i tako ih pretvaraju u lako humusno đubrivo, čime se poboljšava kvalitet i plodnost zemljišta.

Pored primene u voćarstvu i vinogradarstvu, kao i u šumarstvu, koristi se i u ratarstvu, za usitnjavanje biljnih ostataka, pogotovo posle berbe kukuruza, kad je potrebno kvalitetno oranje.

Foto: Cover Images, bmrmicovic.rs


reklama