Teksel ovca

769

Teksel je holandska mesnata rasa ovaca duge vune, koja je ime dobila po ostrvu Teksel u Severnom moru, gde je i nastala ukrštanjem domaće ovce sa ovnovima engleskih mesnatih rasa (lestera, linkolna, romni marša i sautdauna).

Odlikuje se visokom proizvodnjom mesa izuzetnog klaničnog kvaliteta, dobrom plodnošću i dobrom proizvodnjom mleka i vune.

Životinje su ranostasne i pogodne za štalski i pašnjački sistem odgajivanja, jer dobro koriste pašu. Trup teksel ovaca je slabo prekriven lojem. Oba pola su šuta. Vuna je bele boje. Runo je sastavljeno od levkastih pramenova tako da je poluotvoreno. Debljina vunskih vlakana se kreće oko 37 mikrona. Prinos vune od ovnova kreće se od 8-11 kg, a od ovaca od 5-6 kg.

Plodnost je vrlo visoka – na 100 ovaca dobije se 150 do 180 jagnjadi.

U svetu se teksel, zbog svojih dobrih osobina, često koristi kod ukrštanja i stvaranja rasnih hibrida. Građa tela je snažna i harmonična, s naglašenom konformacijom mesnatog tipa. Posebno su dobro izražene širine tela. Trup je dubok i dugačak, tako da životinje imaju izgled paralelopipeda. Glava je srednje dužine, ali dosta široka u predelu lobanje. Uši male i podignute. I ovce i ovnovi su šuti. Visina grebena ovaca se kreće od 68-72, a ovnova 75-80 cm. Telesna masa odraslih ovaca je 70-80 kg, a ovnova 100-130 kg. Jagnjad brzo rastu. Pri rođenju su teška 4-5 kg, a sa 90 dana dostižu telesnu masu od 35 kg. Randman mesa kod mlađih kategorija iznosi 60%, a kod starijih oko 55%.

Izvor: dipl. inž. Dejan Stanković, PSSS Užice

Foto: Pixabay, Facebook


reklama