Tivat uskoro dobija Centar za maslinarstvo, mediteranske kulture i pčelarstvo

22

Tivat će uskoro dobiti Centar za maslinarstvo, mediteranske kulture i pčelarstvo koji će biti izgrađen na opštinskom zemljištu u rejonu Grabovca u Krtolima.

Lokalni parlament pred Novu godinu je na inicijativu administracije gradonačelnika Željka Komnenovića doneo Odluku o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – Centra za maslinarstvo, mediteranske kulture i pčelarstvo u KO Đuraševići, sa pripadajućom infrastrukturom. Ideja o gradnji tog polivalentnog objekta potekla je od Sekretarijata za privredu koji vodi Vedran Božinović.

Centar će imati veliki rasadnik i prostor za pčelinja društva na otvorenom prostoru, dok će sami objekat minimalne površine nekoliko stotina kvadrata, sadržati sektor laboratorije sa pratećim tehničkim prostorijama, salu za degustaciju proizvoda, prostor za preradu maslina i mediteranskih kultura sa sadržajima proizvodnog procesa, multimedijalnu salu za edukaciju i prezentacije i ostalo. Budući Centar gradiće se na parceli površine 22.019 kvadrata koja je u vlasništvu Opštine.

Planirano je da se na slobodnim površinama oko objekta, mimo samog rasadnika, posade masline različitih vrsta i druge mediteranske kulture, kao i da pčelinjak novog Centra ima najmanje 100 košnica. U propratnoj dokumentaciji navedeno je da se izgradnji objekta pristupa radi razvoja ruralnih sredina, eko i agrarnog turizma, te da će izgradnja Centra doprineti „očuvanju tradicije i kulturnog identiteta područja Tivta“, održivom razvoju lokalne zajednice i izgradnji partnerskog odnosa Opštine sa lokalnim poljoprivrednim proizvođačima, maslinarima i pčelarima.

Očekuju se i pozitivni efekti na razvoj turizma u Tivtu kroz veće prisustvo tradicionalnih i visokokvalitetnih lokalnih prehrambenih proizvoda u delu ponude ovdašnjih ugostiteljskih objekata, a računa se da će za realizaciju ove ideje najveći izvor finansija biti EU i fondovi za prekograničnu saradnju koji su upravo koncentrisani na promociju ruralnog i agro turizma, održivog razvoja i ekologije.

Napominje se da su Crnoj Gori iz evropskih fondova postala dostupna nova sredstva. Podseća se i da je na inicijativu maslinarskog društva „Boka“, Tivat prvi u Crnoj Gori proglašen za Grad masline i da je potpisnik Osnivačkog statuta Mreže mediteranskih gradova maslinovog ulja koji je potpisan novembra 2011.

Izvor: Vijesti

Foto: Envato


reklama