U Beogradu održana Konferencija o tartufima

126

U Beogradu je pre desetak dana održana konferencija Unije istraživača tartufa Evrope (TRUE) koju je organizovao Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu na čelu sa Dr Žaklinom Marjanović, Predsednicom Unije istraživača tartufa Evrope (TRUE).

Ovo je prvi put da je konferencija o tartufima na evropskom nivou održana u Srbiji, i na celom Balkanskom poluostrvu.

Vodeći, kao i mladi istraživači iz oblasti nauke o tartufima iz cele Evrope i pojedinih prekomorskih zemalja, izlagali su tokom konferencije svoje radove, najnovija dostignuća i saznanja kroz plenarna zasedanja, panel-diskusije, postere. Bili su prisutni i predstavnici preduzeća koja se bave proizvodnjom tartufiziranih sadnica, uzgojem tartufa, kao i proizvodnjom proizvoda od tartufa.

Na konferenciji je govorio Žerar Ševalije, koji je decenijama bio na čelu tima francuskog instituta INRA, koji su inicijalno uveli praksu plantažiranja tartufa, i koji je u čast 50 godina od proizvodnje prvih inokuliranih sadnica na svetu (u Francuskoj) održao predavanje na ovu temu.

Doajen nauke o tartufima, Đovani Paćoni (Univerzitet u L’Akvili) je dao prikaz dostignuća u oblasti diverziteta tartufa u poslednjih 10 godina, dok su rezultate najnovijih istraživanja predstavili i Prof. Alesandara Zamboneli (Univerzitet u Bolonji), Prof Mirko Ioti (Unierzitet u L Akvili), Klod Mura (INRAE), Dr Serđi Garsija Bareda (iz instituta CITA Aragon, Španija), Prof. Hoze Antonio Bonet (Univerzitet u Leidi, Španija…) i mnogi drugi.

Predstavnici vodeće svetske kompanije za proizvodnju tartufiziranih sadnica, „Robin Pepiniere“, predstavili su svoj veliki uspeh – prvi put su u saradnji sa INRAE i kooperantima uspeli da proizvedu beli tartuf na plantaži u Francuskoj. Beli tartuf do sada nije bilo moguće gajiti u plantažnim uslovima i isključivo se sakupljao iz prirodnih staništa. Ovaj prvi primer plodonošenja čak i van teritorije rasprostiranja daje veliku nadu da će ovo postati praksa u budućnosti.

Srbija je jedan od najbogatijih izvora belog tartufa na svetu, ali je u jako lošem položaju na tržištu zbog loših regulatornih mera koje guše razvoj tržišta kao i celokupnog sektora tratufa u zemlji. Takođe, postoji ozbiljan problem sa narušavanjem staništa tartufa i nepoštojanjem ikakvih mera zaštite istih. Plantažiranje tartufa koje je vodeća poljoprivredna grana u ruralnim područjima zemalja južne Evrope, u srpskoj regulativi uopšte nije obuhvaćena, čime se razvoj ove unosne potencijalne delatnosti kod nas potpuno onemogućava.

Dr Žaklina Marjanović koje se ovom tematikom bavi već 25 godina, je na konferenciji govorila o ekologiji belog tartufa poredeći staništa u Italiji, Istri i Srbiji, ali i o opisivanju nove vrste tartufa koja je široko rasprostranjena u Srbiji i na Balkanskom poluostrvu.

Tim Dr Žakline Marjanović sa Univerziteta u Beogradu – Instituta za multidisciplinarna istraživanja, inače učestvuje u tri međunarodna i jednom nacionalnom projektu u kojima se obrađuju tartufi i njihova staništa.

Projekat INTACT (Innovation in truffle cultivation, preservation, processing and wild truffle resources management) iz programa Horizon 2020 MSCA-RISE EU se bavi različitim aspektima nauke i prakse vezane za tartufe, uključujući i ekologiju, zaštitu staništa, ali i regulativom u zemljama učesnicama i predlozima usklađivanja regulative i sektora na nivou Evrope.

COST akcija Eudaphobase CA 18237 koja se bavi skladištenjem podataka o biodiverzitetu zemljišta gde Dr Marjanović vodi radnu grupu koja se bavi podacima o gljivama i bakterijama.

Projekat EMIPLAST  SoS ( Evaluacija mikroplastike u zemljištima Srbije) koji finansira Fond za Nauku RS kroz program IDEJE i koji se bavi determinacijom uticaja mikroplastike na diverzitet gljiva u zemljištu, a eksperimentalne površine su aluvijalne šume koje su u Srbiji staništa tartufa.

Na TRUE 2023, osim izlaganja Dr Marjanović, rezultate projekata INTACT predstavili su mladi naučnici Lana Kukobat (IMSI) na temu problema u regulativi koja se bavi sektorom tartufa u Srbiji (u ime tima INTACT) i Tara Grujić (Institut za zemljište) koja je predstavila rezultate koji se odnose na uticaj mikroplastike na biološke parametre zemljišta u staništima tartufa (u ime tima EMIPLAST SoS).

Događaj je podržan od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Foto: Freepik, Envato


reklama