U Crnoj Gori bespovratnu podršku da nabave stoku mogu dobiti i početnici

7

Poljoprivredni proizvođači u Crnoj Gori mogu početi sa podnošenjem zahteva za dobijanje bespovratne podrške za nabavku novih grla stoke, u skladu sa objavljenim Javnim pozivom za dodelu podrške za unapređenje stočnog fonda za 2020. godinu.

Kroz ovaj javni poziv, zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu dobiti podršku za nabavku steonih junica u čistoj rasi. Mogućnost dobijanja podrške imaju i početnici, u cilju započinjanja stočarske proizvodnje.

Podrška Ministarstva iznosi maksimalno do 50% od vrednosti investicije za poljoprivrednike koji prvi put ostvaruju podršku po ovom javnom pozivu. Gazdinstva koja su prethodnih godina već koristila ovu vrstu podrške mogu ostvariti bespovratnu podršku do 30% investicije.

Ministarstvo kroz Agrobudžet za 2020. godinu nastavlja podršku za unapređenje stočnog fonda, u cilju nastavka pozitivnih trendova u stočarskoj proizvodnji – povećanja broja grla, daljeg ukrupnjavanja farmi i povećanja učešća produktivnijih rasa. Dobra pretpostavka za povećanje broja mlečnih grla na farmama i proizvodnje sirovog mleka je i evidentno povećanje kapaciteta prerađivačkih pogona u mlekarstvu. Stoga je prepoznata potreba da se jačaju postojeći i stvaraju novi kooperanti u sektoru mlekarstva, što će uz brojne mere podrške za unapređenje kvaliteta mleka, omogućiti dalji rast konkuretnosti u ovom sektoru.

Ovim Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podrške. Korisnici podrške ovog Javnog poziva moraju biti registrovani u Registru poljoprivrednih gazdinstava i imati upisano minimum 3 ha poljoprivrednih površina i objekat za smeštaj stoke, i to najkasnije do 28. marta 2020. godine, do kada traje javni poziv.

Korisnici moraju zadovoljiti i uslove za držanje stoke u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja i ispunjavanju standarda dobre poljoprivredne prakse.

U slučaju ranijeg utroška sredstava, javni poziv će biti zaključen, o čemu će proizvođači biti obavešteni na vreme.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore


reklama