U Nacionalnom parku „Skadarsko jezero“ u toku zabrana ribolova (1)