U Topoli potpisan Memorandum za rekonstrukciju Kraljeve vinarije

53

U prostoru Kraljeve vinarije u Topoli potpisan je Memorandum o saradnji Opštine Topola i nemačkog GIZ-a koji označava početak radova na rekonstrukciji Kraljeve vinarije.

Ispred Opštine Topola Memorandum je potpisao predsednik opštine Vladimir Radojković, dok je ispred GIZ-a, kao nosioca realizacije projekta, potpis na Memorandum stavio Aleksandar Bec, vođa programa u GIZ-u. Očekuje se da će ovaj, za opštinu Topola istorijski događaj, jer rekonstrukcija vinarije to i jeste, biti okončan do kraja avgusta ove godine, navedeno je na sajtu Opštine.

Vrednost investicije iznosi oko 1,2 miliona evra.

O detaljima rekonstrukcije prisutne je upoznao projektant projekta rekonstrukcije arhitekta Nebojša Glišić.

U okviru radova planirani su: rekonstrukcija krovova, arhitektonsko-građevinski radovi, energetske instalacije, PP centrala i hidro instalacije. Opština Topola sa svoje strane obezbedila je arhitektonsko-građevinski projekat i građevinsku dozvolu za izvođenje građevinskih radova.

Ugovorne strane ostvaruju saradnju u cilju realizacije projekta #EuzaTebe – „EU za kulturno nasleđe i turizam“ u pravcu razvoja turizma kao značajnog komercijalnog potencijala za ekonomski razvoj istočne Srbije i donjeg Dunava.

Cilj projekta je doprinos EU Programu „EU za konkurentnost kroz inovacije i razvoj turizma“, a posebno u vezi sa unapređenjem: turizma/kulturnih sadržaja i veština zainteresovanih strana kao deo implementacije strategije razvoja turizma.

U skladu sa ovim rezultatom, poseban cilj ove akcije je unapređenje turističke ponude u regiji Donjeg Dunava u Srbiji, kao deo implementacije Strategije turističkog razvoja Srbije.

Foto: Opština Topola


reklama