U Zrenjaninu potvrđen ptičji grip

13

Uprava za veterinu prijavila je pojavu ’avijarne influence’ kod divljih ptica na dve lokacije na području Zrenjanina u Srednjobanatskom okrugu, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Zaraženo područje proglašeno je na osnovu laboratorijskih rezultata uzoraka uginulih labudova, i to u poluprečniku od najmanje tri kilometara od žarišta.

Proglašen je i prostor ugroženog područja u poluprečniku od najmanje 10 kilometara od mesta nalaska uginulih ptica.

Kako se navodi u saopštenju, donetim rešenjem o proglašenju ’avijarne ifluence’ naložene su propisane mere u cilju sprečavanja bolesti i njenog širenja.

Na celokupnim zaraženim i ugroženim područjima, kontinuirano se obavlja popis, opservacija i kontrola zdravstvenog stanja i prometa živine na svim gazdinstvima, kao i zdravstveni nadzor i motrenje divljih ptica na njihovim staništima.

Apeluje se na vlasnike i držaoce živine da ih zatvaraju u objekte i sprečavaju njihov direktan i indirektan kontakt sa divljim pticama, kao i podizanje biosigurnosnih i higijenskih mera na gazdinstvima kao osnovne preventivne mere koje se preduzimaju u cilju sprečavanja pojave i širenja ove zarazne bolesti.

U slučaju primećene promene zdravstvenog stanja kod živine ili ptica koje je praćeno većim brojem uginuća, potrebno je blagovremno obavestiti veterinara radi preduzimanja daljih, neophodnih mera.

Foto: Cover Images


reklama