Uključite se u izradu Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period 2022-2024. godine

47

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava zainteresovanu javnost o početku konsultativnog procesa u vezi sa Nacrtom Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period 2022-2024. godine.

Nacionalni program ruralnog razvoja predstavlja srednjoročni operativno-planski dokument kojim se reguliše sprovođenje politike ruralnog razvoja u Republici Srbiji za programski period 2022–2024. Ovim dokumentom definisani su: polazne osnove, opšti i specifični ciljevi politike ruralnog razvoja, vrste mera, i osnovna pravila za implementaciju, kao i indikatori za merenje ostvarenja ciljeva. Pored toga, predviđani su i finansijski okviri na nivou osnovnih grupa mera.

Program redstavlja bližu razradu ciljeva i pravaca razvoja ruralnih područja definisanih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014–2024. godine („Sl. glasnik RS“ br. 85/14). Programom je definisana i dinamika i način usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije (EU).

Nacrt Programa stavljen je na uvid javnosti i putem veb-sajta E-konsultacije, a iz ministarstva mole sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Nacrt Programa dostave na mejl branislav.veljkovic@minpolj.gov.rs.gov.rs do 22. novembra 2022. godine.

Nacrt Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period 2022-2024. godine možete preuzeti OVDE.

Akcioni plan za sprovođenje programa možete preuzeti OVDE.

Foto: Envato


reklama