Unapređenje biljne proizvodnje AP Vojvodina subvencioniše sa 392 miliona dinara (1)