Unapređenje sistema upravljanja otpadom u Petrovcu na Mlavi

34

Ministarka zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Irena Vujović obišla je novoizgrađenu transfer-stanicu sa reciklažnim dvorištem u Petrovcu na Mlavi – Centar za sakupljanje i separaciju komunalnog otpada.

Vujović je tom prilikom istakla da su u ovaj veliki infrastrukturni projekat Vlada Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine uložili 270 miliona dinara i da se njime unapređuje ne samo sistem upravljanja otpadom, već i kvalitet života građana u ovom delu Srbije.

Ministarka je navela da je transfer-stanica, koja je izgrađena za godinu dana, jedan od koraka kojim se rešava problem odlaganja otpada na području opštine Petrovac na Mlavi.

Ona je ukazala na to da se izgradnjom te stanice, koju će koristiti i opštine Kučevo, Žagubica i Malo Crniće, komunalni otpad iz Petrovca na Mlavi više neće odlagati na nesanitarnoj deponiji, već će posle sakupljanja i pretovara na transfer-stanici biti transportovan na najbližu sanitarnu deponiju na dalji tretman.

Transfer-stanica je preduslov za realizaciju još jednog velikog projekta koji podrazumeva zatvaranje, sanaciju i rekultivaciju postojeće nesanitarne deponije „Svina”.

U toku je revizija projektne dokumentacije, a prvi radovi u planu su već sledeće godine, čime će trajno biti rešen višedecenijski ekološki problem ove opštine.

Vujović je rekla da će se, posle zatvaranja i rekultivacije nesanitarne deponije, postaviti sistem video-nadzora, koji će biti uvezan sa monitoring-centrom u Ministarstvu zaštite životne sredine, a u kome će se u realnom vremenu nadzirati svaki pokušaj nelegalnog odlaganja otpada.

– Dalje je na Opštini da vodi računa o životnoj sredini i kvalitetu života građana. Naš zajednički cilj je da unapredimo stanje životne sredine, a time i kvalitet života građana – napomenula je Vujović.

U okviru transfer-stanice, nalaze se i objekti za zaposlene, prijavnica, pretovarna rampa za neselektirani komunalni otpad, separatori, infiltracioni i protivpožarni bazeni itd.

Ceo kompleks biće ograđen zelenim pojasom, uz izgradnju pratećih unutrašnjih saobraćajnica i parkinga za vozila.

Foto: Tanjug


reklama