Usporava se rast cena kafe

16

U martu 2024. potrošačke cene kafe u EU bile su na godšnjem nivou u plusu za 1%, u poređenju sa 13,5% u martu 2023, objavio je 10. maja Eurostat.

Time se martovski rast približio onom iz jula 2021, od 0,8%.

Stopa inflacije za kafu opada od oktobra 2022, kada je sa 17,4% bila najviša, posle znatnog rasta koji je počeo od 2% u oktobru 2021.

Iako je rast cena kafe usporio u celoj EU, postoje značajne razlike od zemlje do zemlje.

U 15 članica stopa inflacije za kafu bila je viša u martu 2024. nego u martu 2023. Najviše stope zabeležene su u Hrvatskoj (7,4%), Rumuniji (6,8%) i Bugarskoj (6,6%).

Preostale članice registrovale su opadajuće stope. Najveći pad bio je u Finskoj i Litvaniji, više od 15%, i Danskoj (7,5%).

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Envato


reklama