Uticaj mašina na visinu i kvalitet prinosa

44

Proizvodnja hrane, posebno na većim imanjima, ne može se zamisliti bez raznovrsne i kvalitetne mehanizacije.

Utvrđeno je da mehanizacija učestvuje u ostvarivanju genetskih potencijala na nivou 40 do 50 odsto. Praktično, nema uspešne proizvodnje  bez savremene mehanizacije i njene pravilne primene.
Međutim, ako se mehanizacija nepravilno primjenjuje, nema je dovoljno ili je lošeg kvaliteta, posledice mogu biti značajne: povećano sabijanje zemljišta, loše izvođenje obrade, setve i nege, mehaničko oštećenje biljaka i plodova, povećani gubici pri ubiranju, izvođenje agrotehničkih operacija van optimalnih rokova i ’zagađenje’ zemljišta, vode i vazduha štetnim materijama iz izduvnih gasova ili hemijske zaštite.

Prekomerno sabijanje zemljišta izazvano mehaničkim delovanjem točka i radnim telima poljoprivrednih mašina narušava odnos vazduha i vode u zemljištu. Pri tome se povećava otpor razvoju korenovog sistema i stvaraju veoma nepovoljni uslovi za odvijanje mikrobiološke aktivnosti, što se nepravilno ispoljava na iskorišćenost hrane, vode, kiseonika, toplote i ostalog iz zemljišta. Istraživanja su pokazala da se ova pojava može ublažiti promenom tehničkih i agrobioloških mera, zatim kontrolisanim kretanjem mehanizacije i smanjenjem broja prohoda. Od tehničkih mera najveći efekat ima primena gumenih gusenica kao ekološkog hodnog sistema traktora i mašina.

Kvalitet obrade, setve i nege useva utiče na ostvarivanje prinosa i kvaliteta proizvoda svih biljnih vrsta. Tako je utvrđeno da nekvalitetna obrada zemljišta smanjuje prinos za 15 do 25 odsto, loše izvedena setva 10 do 15 odsto, a nekvalitetna mehanička i hemijska nega mogu prepoloviti prinos.

Mehaničko oštećenje biljaka pri izvođenju agrotehničkih operacija, izazvano izborom neodgovarajućih mašina ili neadekvatnim korišćenjem, utiče na prinos useva, pa je tako utvrđeno da se prinos semenskog kukuruza zbog oštećenja lisne mase pri uklanjanju metlice smanjuje za 20 do 30 odsto.

Oštećenje plodova pri izvođenju agrotehničkih operacija direktno utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta proizvoda. Oštećenje se dešava naročito pri ubiranju, transportu i doradi, posebno kod semenskog materijala i povrća. Kod nekih biljnih vrsta utvrđeno je oštećenje plodova od 25 do 35 odsto. Gubici plodova pri ubiranju, kao rezultat neusavršenosti mašina ili lošeg izbora režima rada, javljaju se kod svih biljnih vrsta. Tako su utvrđeni gubici kod pšenice do pet odsto, semenskog kukuruza oko sedam odsto, šećerne repe oko osam odsto, a kod nekih povrtarskih kultura i preko 20 odsto, što je znatno više od dozvoljenih vrednosti.

Pouzdanost i broj mehanizacije utiče na mogućnost izvršenja agrotehničkih operacija u optimalnim rokovima. Tehnološke operacije kao što su setva, nega, ubiranje i druge, moraju se izvesti u najpovoljnijim agrotehničkim rokovima, što je osnova ostvarivanja većih prinosa i kvalitetnijih proizvoda. Produženje rokova, naročito pri izvođenju hemijske nege i ubiranja, može uticati na znatno smanjenje prinosa većine biljnih vrsta.

’Zagađenje’ zemljišta, vode i vazduha štetnim materijama i izduvnim gasovima nastaje zbog loše podešenosti mašina za zaštitu bilja i sistema motora, loše odabrenog režima rada i povećane potrošnje goriva. Prema tome, u celom tehnološkom procesu proizvodnje i dorade proiozvoda, mehanizacija je ključni faktor u ostvarivanju većih prinosa, boljeg kvaliteta i povećanja ekonomičnosti proizvodnje.


reklama