Uz manji karbonski otisak prinosi stabilni, a uštede u ratarstvu i do 47% (2)