Uzgajivačima ribe i školjki u Crnoj Gori bespovratna podrška da povećaju i osavremene proizvodnju

9

U okviru brojnih mera podrške koje su kroz ovogodišnji Agrobudžet namenjene sektoru ribarstva u Crnoj Gori značajne mogućnosti imaju i uzgajivači ribe i školjki sa mora, sa ciljem da se poveća njihova proizvodnja i zadovolje potrebe tržišta svežim i kvalitetnim proizvodima.

Na posebnoj prezentaciji Agrobudžeta održanoj u Kotoru, zainteresovanim uzgajivačima predstavljena je mogućnost bespovratne podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture.

Uzgajivači kroz objavljeni javni poziv za dodelu podrške imaju mogućnost da osavremene uzgajališta, automatizuju proces uzgoja, kao i da nabave opremu kojom bi poboljšali plasman proizvoda uzgoja na tržište.

Uzgajivači kroz ovaj poziv mogu ostvariti bespovratnu podršku u iznosu od 50% realizovane i dokazane investicije, najviše do 7.000 evra po zahtevu.

Uzgajivači su informisani i da je objavljen novi IPARD javni poziv za bespovratnu podršku primarnoj proizvodnji, u okviru kojeg se podržava i sektor marikulture. Kroz IPARD mogu dobiti bespovratnu podršku od 60 do 70 odsto investicije za veća ulaganja, jer mogu konkurisati sa projektima od 10.000 do 500.000 evra.

Prezentacija Agrobudžeta bila je prilika i za razgovor o svim pitanjima i problemima sa kojima se susreću uzgajivači. Posebno su potencirali potrebu da objekti na obali za skladištenje opreme i hrane budu veći.

Ocenili su da su postojeći objekti premali, s obzirom na potrebu uspostavljanja centara za otpremu školjaka.

Problem divlje deponije iznad lokaliteta Strp, čijim spiranjem u sezoni kiša dolazi do velike smrtnosti i zagađenja školjki na uzgajalištima ispod deponije i dalje postoji, kako su kazali uzgajivači. Istaktnut je i problem kojim nelegalne aktivnosti, kao što je sakupljanje školjaka sa ponti i njihovo stavljanje na tržište, urušavaju sliku o proizvodima uzgoja sa legalnih uzgajališta.

Predstavnici Direktorata su po pitanju navedenih problema istakli da će u narednom periodu sa naležnim institucijama obaviti konsultacije radi stvaranja povoljnijeg ambijenata za uzgajivače: sa Upravom za bezbjednost hrane po pitanju uspostavljanja centara za otpremu školjaka, zahteva neophodnih u tom pogledu i potrebe za što boljim informisanjem uzgajivača školjaka o zahtevima koji se očekuju od njih, a sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom u cilju opredeljivanja većih objekata na obali za potrebe uzgajivača i mogućnosti korigovanja godišnje cene njihovog zakupa.

Takođe, Ministarstvo će informisati komunalnu ispekciju o problemu divlje deponije, u cilju njenog saniranja, kao i sankcionisanja nelegalnog sakupljanja školjki, u prvom redu na mestima njihove prodaje.

Foto: Pixabay


reklama