Većina britanskih farmi mlečnih krava krši pravila o zagađenju

22

Većina farmi na kojima se proizvodi mleko u Velikoj Britaniji krši pravila o zagađenju, pri čemu se ogromne količine kravljeg stajnjaka izlivaju u reke.

Kada životinjski otpad dospe u reku, on izaziva nakupljanje hranljivih materija koje se nalaze u efluentu, kao što su nitrati i fosfati, preneo je Gardijan.

To uzrokuje cvetanje algi, koje iscrpljuju vodni put kiseonika, blokiraju sunčevu svetlost, guše ribe i druge vodene životinje.

Prema novim podacima objavljenim u skladu sa zakonima o slobodi informisanja, 69 odsto od 2.475 engleskih farmi za proizvodnju mleka koje je pregledala Agencija za životnu sredinu u periodu od 2020. do 2021. godine prekršilo je ekološke propise.

Problem je rasprostranjen širom Velike Britanije.

U Velsu 80 odsto od 83 farme koje proizvode mleko, a koje je pregledala organizacija Prirodni resursi Velsa između 2020. i 2022. godine nije bilo u skladu sa propisima protiv zagađenja.

U Severnoj Irskoj 50 odsto od 339 farmi u kojima se proizvodi mleko, koje je pregledalo Ministarstvo za poljoprivredu, životnu sredinu i ruralna pitanja između 2020. i 2022. nije bilo usklađeno sa propisima, a u Škotskoj 60 odsto od 114 farmi, koje je pregledala Agencija za zaštitu Škotske 2020. i 2023. godine bilo je u suprotnosti sa propisima.

Ekološki aktivisti navode da su pod pritiskom supermarketa, koji poljoprivrednim proizvođačima nude veoma malu otkupnu cenu mleka, proizvođači intenziviraju proizvodnju povećanjem stada.

Čarls Votson, predsednik dobrotvorne organizacije Rečna akcija, rekao je da je veliko zagađenje rezultat zastarele infrastrukture, dizajnirane za mnogo manje količine otpadnih voda, uz kombinaciju njihove intenzivne upotrebe i nestabilnih vremenskih uslova.

– S obzirom da stado od 50 krava može da emituje ekvivalentnu količinu zagađenja kao naselje od 10.000 ljudi, nije iznenađujuće da industrija proizvodnje mleka predstavlja neodrživ teret zagađenja za mnoge rečne slivove širom zemlje – istakao je on.

Foto: Envato


reklama