Veliko jesenje poribljavanje reka Dunav, Sava i Studva

559

Poribljavanje je jedna od značajnih mera za očuvanje i unapređenje ribljeg fonda na svim ribolovnim područjima i ima za cilj da obezbedi očuvanje i povećanje ribljeg fonda, kao i proširenu reprodukciju kod postojećih vrsta riba.

U okviru velike jesenje akcije poribljavanje delova ribarskih područja „Srem“, „Banat“, „Bačka“ i ribarskih područja „Labudovo okno“ i „Obedska bara“, korisnik navedenih ribolovnih područja JP „Vojvodinašume“ je u skladu sa godišnjim programima upravljanja ribarskim područjima za 2023. godinu 4. decembra realizovao poribljavanje reke Dunav i to sledećim lokacijama:

* Stari Banovci na 1.192 km (RP „Srem“ – Stari Banovci)
* Kovin na 1.095 km (RP „Banat“ – Gajački dunavac)
* Dubovac na 1.085 km (RP „Labudovo okno“)
* Banatska Palanka na 1.079 km (RP „Labudovo okno“ – bara Đurica)
* Bačko Novo Selo na 1.319 km (RP „Bačka”)

Poribljavanje reke Save je izvršeno 5. decembra 2023. na sledećim lokacijama:

* Sremska Mitrovica na 138 km (RP „Srem“ –  gradska plaža u Sremskoj Mitrovici)
* Kupinovo SRP „Obedska bara” (RP „Obedska bara“ – Krstonošića okno)

Porobljavanje reke Studve je takođe izvršeno 5. decembra, na lokaciji Morović (RP „Srem“ – Morović).

Poribljavanjem je izvršeno unošenjem 45.000 jedinki jednogodišnjeg i dvogodišnjeg šarana u ukupnoj količini od 4.900 kg i to na sledećim lokalitetima:

– Stari Banovci 5.000 komada jednogodišnjih jedinki šarana (500 kg.)
– Kovin – Gajački Dunavac 5.000 komada jednogodišnjih jedinki šarana (500 kg)
– Dubovac (Labudovo okno I.) 10.000 komada jednogodišnjih jedinki šarana (1.000 kg)
– Bara Đurica(Labudovo okno II) 10.000 komada jednogodišnjih jedinki šarana (1.000 kg)
– Reka Sava, na lokalitetu gradska plaža u Sremskoj Mitrovici 6.000 komada jednogodišnjih jedinki šarana(600 kg)
– Reka Studva na lokalitetu Morović 3.000 komada jednki jednogodišnjeg šarana(300 kg)
– Obedska bara 1.000 komada dvogodišnje šaranske mlađi (500 kg) na lokalitetu Krstonošića (Obreško) okno
– Bačko Novo Selo 5.000 komada jednogodišnje šaranske mlađi (500 kg) na lokalitetu Đurtina greda

Poribljavanje je izvršeno jednogodišnjom i dvogodišnjom šaranskom mlađi koja kvalitetom ispunjava uslove koji su u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava materijal za poribljavanje(riblja mlađ).

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje mora da ispunjava materijal za poribljavanje ribolovnih voda. Materijal za poribljavanje (riblja mlađ) mora da ispunjava sledeće uslove:

1.) da je zdravstveno ispravan
2.) da je u dobrom vitalnom i kondicionom stanju
3.) da je ujednačene uzrasne strukture
4.) da je bez prisustva jedinki drugih vrsta riba

Unete jedinke jednogodišnje i dvogodišnje šaranske mlađi I klase potiče iz sertifikovanih uzgajališta.

Osim ovog velikog jesenjeg poribljavanja reka Dunava, Save i Studve, JP „Vojvodinašume“ realizovalo je i dve velike akcije spasavanja riblje mlađi iz razliva reka Save i Dunav u julu i avgustu ove godine. Tom prilikom spaseno je i izvršena je translokacija oko 20.000 jedinki autohtonih ribljih vrsta, najviše šarana, smuđa, deverike i štuke.

– Kada se sumiraju ovogodišnji rezultati poribljavanja, spašavanja i translokacije riblje mlađi u matična rečna korita, možemo konstatovati da je JP „Vojvodinašume“, kao odgovoran korisnik i primeran upravljač ribolovnih područja, vratio u naše reke više od 65.000 jedinki plemenite autohtone ribe iz prirodnog i veštačkog uzgoja, što je rezultat nove poslovne politike preduzeća u delatnosti ribarstva, čime će se, uz naporan rad ribočuvarske službe, riblji fondovi u našim rekama značajno unaprediti na radost velikog broja ribolovaca Vojvodine i Srbije – rekao je direktor JP „Vojvodinašume“ Roland Kokai.

Foto: JP „Vojvodinašume“


reklama