Inicijativa za razvoj i saradnju iz Beograda i Opština Lučani raspisali su Javni poziv za izbor korisnika projekta ’Zasad za zajednicu Lučani’.

Cilj projekta je smanjenje siromaštva ruralne populacije kroz poboljšanje ekonomskog statusa malih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Opštine Lučani.

Projektne aktivnosti predviđaju edukaciju izabranih korisnika projekta i ekonomsku podršku korisnicima kroz dodelu sadnica za podizanje zasada maline (20 ari), jagode (20 ari) ili borovnice (10 ari).

Pravo da konkurišu imaju vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji imaju boravište na teritoriji opštine Lučani. Porodično gazdinstvo mora da ima radno sposobne članove i da imaju više od 0,5 hektara sopstvene ili zemlje uzete u zakup. Oni koji konkurišu moraju da imaju voćarsku ili povrtarsku proizvodnju na najmanje 50 odsto površina koje obrađuju.

Prijave po ovom Javnom pozivu mogu se predati lično ili poslati poštom najkasnije do 27. jula do 15. časova.

JAVNI POZIV

OBRAZAC PRIJAVE

PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Foto: lucani.rs