Gajenje, zaštita i briga o fondovima divljači i ostalim zaštićenim vrstama stalna je aktivnost apatinskih šumara i lovočuvara.

Svake godine se planira i realizuje sopstvena poljoprivredna proizvodnja hrane za divljač, upravo kako bi ova aktivnost bila kontinuirana.

Prihrana divljači je obavezna gazdinska mera u zimskom periodu, posebno u slučaju velike količine snežnih padavina i dužeg zadržavanja snežnog pokrivača uz niske temperature.

Divljač u tom periodu ne može pronaći potrebne količine hrane koja joj je neophodna kako bi održala kondiciju i zdravstveno stanje i spremno dočekala proleće i početak reprodukcije.

Stoga, lovni stručnjaci JP „Vojvodinašume“ planiraju i realizuju, tokom čitavog zimskog perioda, dopunsku ishranu divljači u lovištu „Apatinski rit“.

Iako je zaposlenima u JP „Vojvodinašume“ poljoprivredna proizvodnja sporedna delatnost, ova godina je više nego uspešna po urodu i proizvodnji kukuruza. Šumska uprava Apatin je za sopstvene potrebe proizvela oko 100.000 kg siliranog kukuruza koji je već smešten u trapove i preko 200.000 kg kukuruza u klipu, koji se raspoređuje po hranilištima u lovištu „Apatinski rit“.

Domaćinsko gazdovanje i staranje o fondovima divljači u ŠU „Apatin“ trebalo bi da posluži kao dobar primer, ali i potvrda da je sopstvenim snagama, znanjem i trudom moguće zasnovati rentabilnu poljoprivrednu proizvodnju za potrebe ishrane matičnih fondova divljači.

Foto: vojvodinasume.rs