Upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine je posle razmatranja kalkulacije cene koštanja pšenice roda 2020. godine i tržišnih uslova za otkup pšenice doneo je zaključak da cena koštanja proizvodnje pšenice roda 2020. godine iznosi 21,06 din/kg za očekivani prosečni prinos od 4.500 kg/ha.

Sa uračunatom akumulacijom od 10% za proizvođača, cena bi iznosila 23,17 din/kg za prosećan prinos od 4.500 kg/ha. Otkupna cena na trżistu još nije formirana, ali prema prvim ponudama predviđanja su da će tržišna cena biti značajno ispod cene koštanja proizvodnje u vreme žetve, što znači da bi u slučaju prodaje pšenice odmah posle žetve proizvođači ostvarivali gubitak, a poznata je činjenica da nisu svi proizvođaći u mogućnosti da skladište svoju pšenicu do ostvativanja boljih tržišnih uslova za prodaju.

– Upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine predlaže da se preko Republičke direkcije za robne rezerve hitno interveniše na tržištu kroz otkup 250.000 — 300.000 tona merkantilne pšenice roda 2020. godine, po ceni od 21,06 din/kg, što predstavlja iznos kojim se pokrivaju troškovi proizvodnje prosečnog proizvođača pšenice. Navedenom merom uticalo bi se na trżište u smislu formiranja kupoprodajne cene koja bi u većoj meri pokrivala troškove proizvodnje, sa jedne strane, dok bi sa druge strane država obezbedila zalihe pšenice za domaće tržište – stoji u saopštenju ZSV i dodaje se:

– Upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine ponovo ukazuje na loš konkurentski položaj zemljoradničkih zadruga i proizvođača na tržištu, koji je jednim delom uslovljen i nelojalnom konkurencijom iz „sive zone” tržišta, pri čemu se ukazuje i na to da se predloženom merom otkupa dela merkantilne pšenice roda 2020. godine od strane Republičke direkcije za robne rezerve podstiče poslovanje u legalnom prometu.

Izvor: Poljoprivrednik

Foto: Free Images