Na području Srbije zasadi jabuka se nalaze u različitim fazama cvetanja, od punog cvetanja do precvetavanja, a u ovonedeljnoj laboratorijskoj analizi prezimelog lišća konstatovani su visoki procenti dozrelosti pseudotecija gljive koja prouzrokuje čađavu pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis) koji se kreću i do 40%.

Ovakvi procenti dozrelosti pseudotecija ukazuju na sposobnost gljive da u uslovima padavina oslobađa veliki broj askospora.

Uzimajući u obzir biologiju ovog patogena i najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, u narednih nekoliko dana prognozira se intenzivno oslobađanje askospora i visok rizik od infekcija ovog patogena.

Jabuke se nalaze u izuzetno osetljivoj fazi razvoja, u fazi cvetanja, kad se ne sme dozvoliti ostvarenje primarnih infekcija. U zasadima jabuka, čim se ukaže povoljna prilika, preporučuje se primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida kako bi se obezbedila zaštita u predstojećim danima kad se najavljuje višednevni kišni period: Mankogal-80 ili Dithane M-45 (mankozeb) 0,25% + Pehar, Pyrus 400-SC (pirimetanil) 0,1%.

Uz navedenu kombinaciju preporuka je da se doda okvašivač kako bi se omogućilo bolje vezivanje i pokrovnost preparata kao i perzistencija primenjenih fungicida. Posle završetka tretmana potrebno je bar pet sati bez padavina da bi se depozit osušio i obezbedilo puno delovanje fungicida.

U zasadima gde se registruje prisustvo simptoma pepelnice (Podosphaera leucotricha) u vidu belih mladara preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje. Kod sorti osetljivih na pepelnicu jabuke kao što su ajdared, jonagold, red jonaprins i druge, preporučuje se primena sledećeg fungicida: Stroby-DF, Lunar, Ardent 50-SC (kresoksim-metil) 0,02%.

Izvor: PIS Vojvodina

Foto: PIS Vojvodina